Slovo zraku

Slovo pohledem s anglickými písmeny (translit) - zrenie

Slovní vize se skládá ze 6 písmen: e e zin r

Význam slova vize. Co je vidění?

Vize I Vize (visio, visus) je fyziologický proces vnímání velikosti, tvaru a barvy předmětů, jakož i jejich relativní polohy a vzdálenosti mezi nimi; zdroj vizuálního vnímání je světlo...

VIZE (visio, visus) - fyziologický proces vnímání velikosti, tvaru a barvy předmětů, jakož i jejich vzájemné polohy a vzdálenosti; zdroj vizuálního vnímání je světlo...

Stručná lékařská encyklopedie. - M., 1989

VISION je schopnost přijímat a získávat informace o světu z energie elektromagnetického záření ze světelného rozsahu; Komplexní soubor procesů ve vizuálním systému...

Velký psychologický slovník. - 2004

Barevné vidění, barevné vidění, vnímání barev, schopnost lidského oka a mnoho živočišných druhů s každodenní činností rozlišovat barvy, tj. Vnímat rozdíly v spektrálním složení viditelného záření a barvení předmětů.

Barevné vidění (barevné vidění) vizuální zkušenost většiny obratlovců různou citlivost na intenzitu elektromagnetického záření uvnitř hranic své přirozené pásmem viditelných vlnových délek od asi 380 do 760 nm.

Corsini R. Psychologická encyklopedie

COLOR VISION (anglická barevná vizi) je vizuální schopnost spojená s analýzou elektromagnetického záření (ve spektrálním rozsahu 400-700 nm) pomocí specializovaného senzorického mechanismu - analyzátoru barev.

Velký psychologický slovník. - 2004

Binokulární vidění umístění viditelného objektu ve vesmíru obvykle získáváme použitím očí s očima nebo tzv. Binokulárním viděním.

Encyklopedický slovník Brockhaus a I.A. Efron. - 1890-1907

BINOCULÁRNÍ VIZE (z latiny bini - dva okulové oči, dopisy, "vidění 2 oči") - vidění 2 oči; poskytuje vnímání hloubky a objemu objektů.

Velký psychologický slovník. - 2004

Binokulární vidění (z latinského Bini - «dva» a Latinské oculus - «oči»..) - schopnost současně obraz objektu s oběma očima jasně vidět; v tomto případě zvíře nebo člověk vidí jeden obraz objektu, na který se dívá.

Monokulární vize je charakterizována skutečností, že objekty a pohyblivé předměty spadající do zorného pole hledaného subjektu jsou vnímány především pouze jedním okem. Za normálních okolností osoba, která nemá žádné abnormality ve vidění.

MONOCULAR VISION (anglická monokulární vize) - vize s jedním okem. S M. h. relativní umístění objektů a vzdálenost k nim jsou odhadnuty takovými nepřímými znaky, jako je srovnání zdánlivé velikosti předmětů s jejich obvyklými velikostmi...

Velký psychologický slovník. - 2004

Monokulární vidění - jedno zrakové oko, charakterizované relativním zúžením hranic zraku v porovnání s binokulárním viděním; a - schopnost vyhodnotit prostorové vlastnosti objektů z pohledu...

Denní vidění je mechanismem vnímání světla lidským vizuálním systémem, pracujícím za poměrně vysokého osvětlení. Provádí se pomocí kužele s jasem pozadí vyšší než 10 cd / m2.

FOTOPIC VISION Normální denní vidění; vidění v podmínkách dostatečně vysokého osvětlení, když kuželky funkce sítnice. Fotopické vidění má tyto společné charakteristiky: a) vnímaný tón; (b) vizuální práh...

Oxfordský slovník psychologie. - 2002

Fotopické vidění je normální denní vidění, když kužely funkce sítnice (na rozdíl od scotopického, "soumraku" vidění s aktivací retinových prutů).

Noční vidění je mechanismem vnímání světla lidským vizuálním systémem, pracujícím za podmínek poměrně nízkého osvětlení. Provádí se pomocí hole s jasem pozadí menší než 0,01 cd / m2, což odpovídá podmínkám nočního osvětlení.

Skotské vize (řecká skotos opsis - vizi) - "zaostřeno vidění", vidění za slabých světelných podmínek, kdy optické senzace jsou poskytovány hůlkami sítnice.

SCOTOPIC VISION Twilight vision, vizi v podmínkách slabého osvětlení, ve kterých jsou vizuální senzace vybaveny hůlkami. Cotopic vision má tyto společné charakteristiky (a) odstíny se neliší...

Oxfordský slovník psychologie. - 2002

Děti se zrakovým postižením

Děti se zrakovým postižením nevidomých dětí trpí naprostý nedostatek vize, nebo mají zbytky zraku (od světlocitu na zrakové ostrosti o 0,04 lépe vidět oko - na obvyklých místech korekce).

Ruská pedagogická encyklopedie / Ed. V.G. Panova. - 1993

Děti se zrakovým postižením - nevidomých dětí trpí úplné absenci jakékoliv zbytky zraku jsou (od světlocitem na zrakové ostrosti o 0,04 lépe vidět brýle během normálního korekcí).

Slovník pro rodiče s dětmi s postižením

Zraková ostrost I Zraková ostrost Schopnost oka vnímat odděleně dva body, které se nacházejí od sebe navzájem v určité, obvykle krátké vzdálenosti.

Zrak - schopnost oka vnímat odděleně dva body umístěné jedna od druhé v určité vzdálenosti; což je jedna z nejdůležitějších vlastností zraku.

Stručná lékařská encyklopedie. - M., 1989

Zraková ostrost Hlavní funkce vizuálního analyzátoru. Kontroluje se každé oko zvlášť. Normální zraková ostrost je běžně přijímána, aby rozpoznala možnost vidět odděleně dva body v úhlu 1 min.

Neurologie. Plný vysvětlující slovník. - 2010

Zorné pole I Zorné pole je prostor, který současně vnímá oko s pevným pohledem a pevnou polohou hlavy. Má určité hranice, odpovídající přechodu opticky aktivní části sítnice na opticky nevidomou.

Zorné pole je celý prostor, z něhož může oko, když je stacionární, přijímat lehké dojmy. Oko vnímá světlo jako žlutou náplast sítnice a celý její povrch...

Encyklopedický slovník Brockhaus a I.A. Efron. - 1890-1907

OBLAST VIZE - část prostoru vnímána okem s pevným pohledem a pevnou polohou hlavy. Přidělte periferní části penisu, které charakterizují periferní vidění a centrální, odkazující na centrální vidění.

Stručná lékařská encyklopedie. - M., 1989

Ortografický slovník. - 2004

Morfologický slovník pravopisu. - 2002

Příklady použití slovního pojmu

Explodující, roztleskávač poškodil vizi brankáře a způsobil dočasné zhoršení sluchu.

Vědci z University of Liverpool studovali zrak 185 osob ve věku 18 až 75 let.

Faktem je, že v normálním životě mám nádhernou vizi: nemám brýle nebo čočky.

Pacient byl obnoven do oblasti kolem očí, nosu, čelisti a patra, zrak byl zachován.

Není to poprvé, co Dominguez vstoupil do výhledu příslušných orgánů.

Po odstranění tužky zmizel bolest hlavy a moje vize se začala zotavovat.

Zrak 1 co to je

Po kontrole vidění v oftalmologické místnosti doktor vždycky říká, že je jeho ostrost. Normální 100% vidění je obvykle označováno jako 1.0 nebo "jedno". Tato hodnota je obvykle určena pomocí speciálních tabulek se symboly (optotypy). Při určování zrakové ostrosti je důležité zvážit lom. Proto není možné provést objektivní kontrolu zraku doma pomocí různých tabulek na internetu.

V tomto článku se budeme říkat, jak mají být testovány v kanceláři očního lékaře, jaké parametry by měly zvážit specialista a jaké abnormality může být diagnostikována v diagnostice zrakové ostrosti.

Kontrola zraku u oftalmologa

Nejčastějším způsobem, jak zkontrolovat oči oftalmologa, je použít tabulky. Existuje několik typů diagnostických tabulek:

Sivtsevův stůl. Je nejslavnější a nejrozšířenější. Tabulka obsahuje dvanáct řádků obsahující písmena ruské abecedy. Čím je čára vyšší, tím větší je písmeno a naopak. Na levém okraji tabulky označuje písmeno "D" vzdálenost, kterou by měl pacient s normálním viděním určit všechny optotypy. Na pravém okraji je písmeno "V", které označuje zrakovou ostrost ve vzdálenosti pěti metrů. Vize 1.0 - to je, když člověk vidí desátou linii ve vzdálenosti pěti metrů. Snellenův stůl. Na základě této tabulky byl vytvořen tabulka Sivtsev. Stůl Snellen se používá v mlýnech, kde mluví anglicky. Skládá se z jedenácti linií. V horním řádku je pouze jedno velké písmeno, pak se písmena zmenšují. Zraková ostrost je určena ve vzdálenosti šesti metrů. Orlovův stůl. Tato tabulka slouží k otestování očí dětí, takže písmena zde jsou nahrazena obrázky. Čím nižší je čára, tím menší je velikost obrazu. Vizuální ostrost je definována podobně jako pomocí tabulky Sivtseva. Obvykle by děti měly vidět desátou linii dobře ve vzdálenosti pěti metrů. Tabulka Golovin. Stůl se skládá z prstenců, které mají stejnou velikost, ale mají různé části (vpravo, vlevo, horní, dolní). Zraková ostrost je určena ve vzdálenosti pěti metrů. Obvykle by měl člověk vidět dva vzdálené body s miniaturním rozlišením.

Oftalmolog musí zkontrolovat svůj názor podle určitých pravidel, jinak nebude výsledek spolehlivý. To může ovlivnit účinnost další léčby.

Mezi křeslem, kde sedí pacient, a stůl by měl být vzdálen přesně pět metrů. A na úrovni očí by měla být desátá čára.

Je třeba, aby stůl měl jednotné osvětlení sedmi luxů. Musí být před oknem.

Vize na každém oku se stanoví samostatně. V tomto případě by mělo být jedno oko pokryto neprůhlednou špachtlí, nikoli však stlačeno. Oko by také nemělo být ošroubováno.

Při plné definici zrakové ostrosti je při čtení optotypů tří až šesti řádků povolena jedna chyba. Při určování optotypů sedmého řádku a poté jsou povoleny dvě chyby. Osoba by měla vidět symbol ve dvou nebo třech sekundách.

Zraková ostrost

Zraková ostrost je schopnost očí vidět dvě světelné body odděleně od sebe pod nejmenším úhlem pohledu. Normální pozorovací úhel by měl být 1 minutu.

Definice zrakové ostrosti se nazývá visometrie.

Definice zrakové ostrosti

Definice zrakové ostrosti je nutná k posouzení, jak může pacient rozlišovat detaily. Proto je závažnost určována jak v blízké vzdálenosti, tak na vzdálené.

Chcete-li otestovat zrak v dálce, musí člověk určit optotypy prezentované na stole (typy tabulek byly zvažovány dříve) nebo promítány na obrazovku. Pacient by si měl přečíst písmena, jimž mu oční lékař řekne, nebo identifikovat symboly, obrázky.

Pro osoby, které nosí brýle nebo kontaktní čočky, je zrak zkontrolován pomocí korekčních čoček.

Chcete-li zkontrolovat vidění v blízkosti, člověk by měl přečíst text, ve kterém mají písmena různé velikosti.

Podle výsledků kontroly lze zjistit, že vize není jednotkou. Dalším úkolem oftalmologa je provést refrakční studii, aby se zjistila příčina poklesu zrakové ostrosti.

Refrakční vidění

Refrakční vidění se týká procesu lomu světelných paprsků v optickém systému oka. Zakřivení čočky a rohovky, jakož i vzdálenost mezi nimi určují refrakční výkon světla.

Emmetropie Normální lom. Krátkozrakost - lidé v dálce nevidí dobře. Hyperopie - člověk vidí špatně blízko.

Při normálním lomu se paprsky světla protínají v ohnisku sítnice, takže člověk může vidět všechny objekty v libovolné vzdálenosti. Chcete-li získat jasný obraz o objektu, který se nachází blízko, oči posílí svou refrakční sílu, čímž zvyšují ubytování. S dalekohledností mají oči slabý refrakční výkon. Světelné paprsky se protínají za sítnicí. Proto jsou oči nuceny zvýšit sílu lomu, i když se člověk dívá do dálky.

A s krátkozrakostí mají oči velkou refrakční sílu, protože světelné paprsky konvergují před sítnicí.

Čím vyšší je míra krátkozrakosti nebo hyperopie, tím horší je kvalita zraku.

Oba tyto patologie mají tři stupně:

Slabý stupeň - ne více než tři dioptry. Průměrný stupeň je od čtyř do šesti dioptrií. Vysoký stupeň - více než šest dioptrií.

Stanovení lomu

Pro určení lomu použijte speciální jednotku měření - dioptr. Tato jednotka je potřebná k označení síly lomu. Postup stanovení lomu se nazývá refraktometrie.

Refrakce se stanoví pomocí optických skel nebo speciálního refraktometru.

Refrakce může být pro obě oči odlišná. Stává se, že jedno oko je krátkozraké a druhé je daleko. Toto se nazývá anizometropie.

Jednou z metod určení lomu je retinoskopie. Tato metoda spočívá v pozorování pohybu stínu v pupenovém lumenu. Z tohoto důvodu se pacient a oční lékař dostanou do temné místnosti, kde doktor svítí v žákovi pacienta syaskopem a pozoruje stín. Jeho směr pohybu závisí na lomu. Retinoskopie je nezbytná k určení lomu u dětí.

Měřicí proces pro retinoskopii

Za účelem automatického určení lomu může oftalmolog použít takové přístroje jako autorefraktometr nebo aberometr. První přístroj vám umožňuje posoudit zaměření paprsků na sítnici, abyste určili směr a velikost astigmatismu. A druhé zařízení umožňuje zjistit nedokonalosti očí.

Odchylky

Myopie

Myopie nebo krátkozrakost je onemocnění, ve kterém člověk není v dálce dobře vidět. V tomto případě není obrázek zaměřen na sítnici, ale před ní. Vize se stávají tak rozmazanými, protože optický systém přestává odpovídat délce oka.

Při myopii se oční bulvy zvyšují.

Myopie je vrozená a získaná. Někdy může pokračovat. Cílem korekce zraku s krátkozrakostí je tedy oslabení refrakční síly očí, takže obraz je zaměřen na sítnici.

Zorné pole se zhoršuje; Obrysy objektů se stávají nejasnými; Objekty se mohou vzájemně sloučit, zdvojnásobit, deformovat; Blíží se vize.

Existuje taková věc jako falešná myopie. V tomto případě je kvůli přetížení svalů objektivu spasmus. Falešná myopie je léčena léky a speciální cvičení pro oči.

Myopie je velmi nebezpečná, protože může vést k dystrofii a oddělení sítnice.

Hypermetropie

Hypermetropie nebo hyperopie je onemocnění, ve kterém člověk není blízko. Obraz objektu je zaměřen za sítnici. Hypermetropie se vyvíjí kvůli krátkému oku nebo slabé refrakční síle.

Vzhledem k věku dochází k ještě výraznějšímu zhoršení vidění, protože oči ztrácejí svou akomodační schopnost - čočka se stává méně elastickou, její svaly jsou slabší.

Vize se zatemňuje; Rychlá únava očí, je tu pocit nepohodlí; Narušení ubytování a binokulárního vidění; Vize je funkčně snížena (amblyopie); Může to být strabismus.

Hyperopie je jednoduchá, patologická a funkční. Jednoduchá nebo fyziologická hypermetropie je pozorována, když je oko kratší, než je nezbytné pro ohniskovou vzdálenost světelných paprsků na sítnici. Patologická hypermetropie se rozvíjí s různými očními patologymi, traumy. Funkční dalekozrakost je pozorována v případě paralýzy při ubytování.

Astigmatismus

Astigmatismus - porušení lomu, které mohou být často v kombinaci s krátkozrakostí (krátkozraké astigmatismu) a dalekozrakost (hyperopický astigmatismu).

S touto patologií je sférická rohovka a čočka narušena. Proto je v různých meridiánech optická síla odlišná a část obrazu se může soustředit na sítnici a na druhou část - za ní nebo před ní.

Astigmatismus je rohovka a čočka. Svou podstatou je rozdělena na:

Vrozené. Objevuje se v dětství a neovlivňuje zrakovou ostrost, ale pouze pokud nepřekročí polovinu dioptrie. Pokud je astigmatismus více než jeden dioptr, vidění je výrazně sníženo a léčba je nutná (korekce s brýlemi nebo čočkami). Získané. Vyskytuje se v důsledku výskytu jizev na rohovce. Jizvy mohou způsobit zranění, operace, zranění.

Astigmatismus může přispět k rozvoji strabismu a rychlému zhoršení vidění.

Video

Léčba lakrimatizace u starších osob: jaké jsou specifika a přípravy.

Léčba konjunktivitidy s kapkami: http://eyesdocs.ru/zabolevaniya/konyunktivit/kakie-kapli-pomogut-vylechit.html

Příznaky a léčba uveitidy jsou popsány v tomto článku.

Závěry

Test vidění je jen nezbytným postupem. Bez ní někdy není možné pozorovat jakékoliv mírné zhoršení. Z tohoto důvodu, aby se zabránilo takové odchylky jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, a aby přístroj by měl být nejméně jednou za rok k návštěvě úřadu očního lékaře a dodržovat jeho rady a doporučení.

Naše oči nám poskytují 85% informací o světě kolem nás. Dokonce i přes to, že někteří z nás již víc než jednou zjistili, jaké jsou problémy se zrakem, často opouštíme oči bez řádné pozornosti a péče. Někteří si ani nemyslí, že v jednom okamžiku mohou ztratit téměř tu nejdůležitější věc v jejich životě - schopnost vidět. Mluvili jsme s oftalmology a dostali doporučení, o kterých budeme hovořit.

Neupravujte léky

Pokud máte špatný zrak (krátkozrakost), nezapomeňte navštívit svého očního lékaře včas. Při vysokém a středním stupni myopie se objem oční bulvy zvyšuje a sítnice je napnutá, což vede k její deformaci. V budoucnu může deformace způsobit prasknutí sítnice. V tomto případě nemůžete bez chirurgického zákroku. Dále je třeba poznamenat, že v současné době - ​​až do doby, kdy změna na dně oka probíhá bez příznaků. Identifikaci deformace je možné pouze v procesu specializovaného výzkumu na oftalmologické klinice.

Komentáře oftalmologů

Pokud máte obavy ze svědění, slzotvornosti, jiného druhu výtoku, hnisu z očí, nepoužívejte první nástroj, který se dostane pod paži. První věc, kterou musíte udělat, je navštívit lékaře na nejbližší klinice a musíte to udělat co nejdříve. Dříve popsané příznaky mohou naznačovat přítomnost různých onemocnění, které nelze nalézt doma. Nesprávně vybraná droga v nejlepším případě nedosáhne žádných výsledků, v nejhorším případě to může ublížit. Pokud je zarudnutí očí spojeno s alergickou reakcí, pak antibakteriální kapky zhorší vaši situaci.

Často v lékařské praxi existují pacienti, kteří se stěžují na cizí těla po století. Obvykle nejsou žádné další příznaky zánětu. V tomto případě je nutné bezodkladně provést řadu studií, protože to může být symptom chronického pomalého zánětu okrajů očních víček (blefaritida).

Korekce myopie

Jednou z nejstarších metod korekce krátkozrakosti je použití brýlí. Samozřejmě se slabými myopiemi lékaři neuvádějí brýle. Korekce vidění tak dost dlouho. Musíte nosit brýle pouze v určitou dobu, abyste obnovili svůj zrak na ostrý okraj. Pokud míra krátkozrakosti dosáhla bodu, že je již nemožné vidět bez brýlí, jsou předepsány pro trvalé nošení. Pak vymezte sofistikovanější brýle s válcovými skly.

Také je třeba poznamenat, že většinu těchto problémů lze vyřešit pomocí kontaktních čoček. To však nevylučuje použití brýlí pro preventivní účely. Na rozdíl od brýlí se kontaktní čočka pevně připevňuje k povrchu oka.

Jedním z nejvíce propagovaných metod boje proti myopii je laserová korekce vidění. Ano, tato metoda má své výhody. Ovšem operace je operace. Jeho výsledek nemůže být zcela předpovězen, což v některých případech dělá strach pacientů.

Vize "mínus 1": co znamená tato diagnóza, je léčba nutná?

K dnešnímu dni existují dva protichůdné názory na to, zda má být léčba prováděna se zrakovou ostrostí "minus 1". Někteří věří, že takový ukazatel nezasahuje do plného života, zatímco jiní naopak vidí to jako důvod k obavám.

Metody včasné korekce

Když máte zraku "mínus 1", což znamená možnou krátkozrakost, někteří začnou sama léčit a ne vždy se obrátit na lékaře. Ale nedělejte si tak obavy, v takových případech jsou pacientům předepsány speciální vitamíny a brýle, které je třeba nosit několik hodin denně. V případě, že nejsou předepsané brýle, budou vám přidělena speciální cvičení pro posílení očních svalů. Mínusovými body v tomto případě je, že oči si zvyknou být v tomto stavu a přestanou bojovat s krátkozrakostí.

Metody léčby adekvátní a anatomické myopie

Pokud stále trpíte myšlenkou, že máte zraku minus 1, což znamená takové prohlášení, je to nebezpečné, pak vás rychle odměníme nenahraditelnými informacemi, s nimiž již nebudete mít takové otázky.

V tomto případě je oko napnuto v anteroposteriorním směru a ohnisko je před sítnicí. Svaly pro ubytování pracují normálně. Pokud po ukončení terapeutických cvičení (např. Otažení očí hluboko do očních dutin) vidění klesne pod "mínus 1", musíte provést další manipulaci až po chirurgický zákrok.

Oko není natažené a pohled je "mínus 1". Co znamená tento příznak? V tomto případě dochází k oslabení akomodačních svalů. Chcete-li zlepšit vidění, musíte věnovat pozornost usídleným svalům a trénovat je. Za tímto účelem byl vyvinut systém gymnastiky pro oči, speciální přístroje a léčebnou terapii. V tomto případě nejsou brýle předepsány, protože kvůli nim svaly přestanou pracovat. Často akomodující krátkozrakost se vyvine kvůli tomu, že dochází ke spasmu očních svalů.

Stanovení typu myopie pomůže ultrazvuku. Tímto způsobem můžete vidět, jak daleko je vaše oko napnuté. Pokud je po léčbě zrak ještě "minus 1", pak to již naznačuje přítomnost pravé myopie, a proto jsou potřebné brýle. Mínusem je, že nějakým způsobem nebo jiným nedovolí, aby oči trénovaly. Správně vybrané brýle (méně než mínus 1) umožní svalům očí pracovat. Schopnost vidět je třeba vycvičit a udržovat.

Vizuální vyšetřovací tabulka

Můžete požádat očního lékaře, aby zkontroloval vaše zraky u oftalmologa. Jak můžeme testovat zraku doma? Tabulka je obvyklá sada tištěných písmen různých velikostí. Oči se 100% zrakem dokonale vnímají řadu V = 1,0. Tabulka má také v levém rohu sloupec "D =...", ve kterém je vyznačena vzdálenost, od které je třeba hledat písmena. Vzdálenost je vypočtena pro osobu se 100% zrakem. Zkušební graf očního vyšetření pro oční lékařství vypadá podobně. Jediný rozdíl spočívá v tom, že to není vidět na obrazovce monitoru, ale na papíře. V domácnosti se také doporučuje tisknout pro přesnější výsledky.

Poradenství oftalmologů

Během práce na počítači by vzdálenost mezi monitorem a očima měla být alespoň 60 centimetrů. Pokud je to možné, obrazovka musí mít tlumený jas a plochý povrch. Ujistěte se, že máte přestávku každých půl hodiny. Můžete jednoduše vzít oči z okna a podívat se někde v dálce. Trvalé třástí a špatné osvětlení mají špatný účinek na oční svaly. Před spaním aplikujte do očí komprese. Mokré bavlněné podložky v heřmánek, dejte je na oči. Takže musíte ležet po dobu 10-15 minut. Během celého dne zkuste přidělit čas, abyste zavřel oči po dobu 3-5 minut. To jim pomůže. Pokuste se blikat častěji. Toto hnutí stimuluje vznik slz, které zvlhčují unavené oči. V létě nebo kdy svítí jasné slunce, pokusí se nosit sluneční brýle po celou dobu. Neměly by být dekorativní, neboť tyto brýle vás neuchrání před popáleninami glaza.Esli sítnice v místě své práce mají klimatizaci, nemůžete vyhnout nadměrnému vysuší vzduchem. Raději se poraďte s lékařem, abyste si oči zvedli speciální zvlhčující kapky.

Produkty, které podporují zlepšení vidění

V první řadě budeme mít borůvky. Jedná se o nejslavnější produkt, který udržuje vizi. V létě musíte jíst ne méně než 10 sklenic této nádherné yagody.Yaytsa obsahují lutein a aminokyseliny, které předcházejí vzniku katarakty.Obyazatelno zahrnout do svého jídelníčku ryby. Téměř každý druh něj obsahuje mastné kyseliny, které mají pozitivní dopad nejen na pohled, ale také ke všem organy.Zelen (rukola, špenát a petržel). Tyto produkty mají speciální součástky, které chrání sítnici před negativními účinky slunečního světla. Sezamová semena, ořechy a semena jsou produkty, které ve svém složení obsahují značné množství zinku. Tyto produkty jsou uvedeny na ty, kteří mají práci, týkající se počítačů, nebo ty, kteří jen tráví spoustu času monitorom.Myaso, zejména hovězí, je také bohatá na tsinkom.Morkov, sladké brambory, mango, tomel, meruňky - obsahují karoten, který chrání oči z sucha. Zvláště užitečné je čerstvá vymačkaná mrkvová šťáva. Nejlepší je vařit sami. Používání těchto produktů vás nemůže zachránit před již existujícími vážnými onemocněními, ale pomůže vám zabránit vývoji nových.

Vize

1. Malá lékařská encyklopedie. - M.: Lékařská encyklopedie. 1991-96 2. První pomoc. - Moskva: Velká ruská encyklopedie. 1994 3. Encyklopedický slovník lékařských pojmů. - Moskva: sovětská encyklopedie. 1982-1984

Podívejte se, co je "Vision" v jiných slovnících:

pohled - schopnost přeměnit do pocitů vizuální energii elektromagnetického záření světla (v rozmezí od 300 do 1000 nm). Při absorpci vizuálními pigmenty světelných paprsků sítnice dochází k vizuálnímu vzrušení. Fotochemická... Velká psychologická encyklopedie

VIZE - VIZE. S pomocí zraku se člověk učí tvaru, velikosti, barvy objektu, směru a vzdálenosti, od které je objekt umístěn. Oko slouží jako zařízení jako přijímač světelných paprsků. V oku se světlá energie změní v nervózní...... Stručnou encyklopedii domácnosti

VIZE - schopnost člověka vnímat světlo z různých objektů ve formě zvláštních pocitů jasu, barvy a formy, které umožňují získat z dálky informace o okolní realitě. Až 80 85% informací, které člověk obdrží...... Fyzická encyklopedie

pohled - Podívejte se na vzhled, ucíťte názor. Slovo ruských synonym a podobných výrazových výrazů. pod. Ed. N. Abramova, М.: Ruské slovníky, 1999. pohled zrak, pocit, vize; Polyopie, oči, zrak, amblyopie, stemma. Ant. slepota Slovník... Slovník synonym

VIZE - VIZE, pohled, pl. ne, srov. Jeden z pěti základních pocitů, které člověk vidí; schopnost vidět. Ztratit zrak. Moje vize zmizela. Slabé vidění. ❖ Výchozí bod počátečního bodu (počáteční bod), výchozí bod, definující...... Vysvětlující slovník Ushakov

VIZE - VIZE, komplexní fyzikální a fyzikálně-chemický proces, pomocí něhož osoba a zvíře získají představu o velikosti, vzdálenosti, relativní pozici a barvě jednotlivých objektů okolního světa. Fyziologie 3. Vizuální přístroj ve...... Velké lékařské encyklopedii

Vize - VIZE, vnímání těla předmětů vnějšího světa zachycováním odražených nebo vyzařovaných světlem. U lidí a vyšších zvířat jsou vnímány světlá vibrace v rozsahu vlnové délky 380 760 nm (viditelná část spektra)...... Illustrated Encyclopedic Dictionary

VIZE - vnímání těla předmětů vnějšího světa zachycením odražených nebo vyzařovaných objekty světla. U lidí a vyšších zvířat jsou vnímány světlá vibrace v rozsahu vlnových délek 390 760 nm (viditelná část spektra)...... Velký encyklopedický slovník

VIZE - VISION, SENSE, skrze které jsou vnímány tvar, barva, velikost, pohyb a vzdálenost od objektu. Fyzickým základem vidění je zachycení světla oka, které umožňuje vytvářet vizuální obrazy. Světlo,...... Vědecký a technický encyklopedický slovník

Vize - schopnost přeměnit na vizuální pocity energii elektromagnetického záření světla v rozmezí od 300 do 1000 nanometrů. Izolujte periferní část výhledu, která má senzorické receptory; afferent opticheskie... Psychologický slovník

VIZE - VIZE, já, srov. Jeden z vnějších smyslů člověka a zvířete, orgán k rohu je oko; schopnost vidět. Dobrý h. Slabé s. Ztratit zrak. • Pohled na to, kdo (kdo), jehož n. názor na koho., pohled. Úhel pohledu (knižní) pohled,...... Vysvětlující slovník Ozhegov

Vize

Vision - je fyziologický proces vnímání objektivního světa, je založena na schopnosti specializovaných nervových buněk pohlcovat světlo a elektromagnetické záření, získat informace od něj o tvaru, velikosti a barvy ošetřených předmětů. Provádí se díky komplexnímu systému postupně a paralelně připojených nervových buněk, které tvoří vizuální analyzátor. V ní se izoluje periferní (sítnice, optický nerv, optických cest) a centrální (postranního geniculate jádro, colliculus superior quadrigemina středního mozku, thalamus, zrakové kůry) oddělení. Světelné paprsky z uvažovaných objektů procházejí optickým systémem oka (rohovka, čočka, sklovina) a spadají do sítnice. Absorbující vizuální pigment, světelných kvant způsobují fotochemické reakce, která generuje nervové impulsy jsou vysílány do dalšího neuronu sítnice a ustupující od nich vlákna zrakového nervu a optických cest - v subkortikálních a kortikálních center vidění, kde se vytváří vizuální obraz. Síťina obsahuje 2 typy světlocitlivých buněk - pruty a kužele. Kužele s vysokým rozlišením a hlavně poskytující denní vidění a přesné vnímání tvaru, barvy, detailů objektu, soustředěné v centru, části sítnice - žlutá skvrna. Tyče, které mají nízké rozlišení, ale velmi vysokou citlivost na světlo a poskytují noční vidění, převládají na okraji sítnice. Žlutá skvrna je oblast nejjasnějšího, středu pohledu, která umožňuje identifikovat předměty a prohlížet jejich malé detaily. Jiné části sítnice tvoří periferní (boční) vidění, určená pro orientaci v prostoru a detekci objektů.

Rozlišení, nebo vizuální ostrost, je minimální vzdálenost mezi dvěma body, ve kterých jsou považovány za samostatné. citlivost oka na světlo, závisí na světlo - stoupá ve tmě, světlo se snižuje. Schopnost oka, aby se přizpůsobily různým jasu vnímání viditelného světla se nazývá adaptace. Současné vnímání objektů s dvěma očima (binokulárního vidění) dává obraz Trojrozměrný, a ke stanovení relativní vzdálenost k objektům. Binokulární vidění se provádí sloučením dvou obrazů z obou očí do jednoho obrazu, který se vyskytuje ve výtvarném centrech. Tento proces vyžaduje nastavení vizuálních os obou očí, který je opatřen vnějšími svaly oka, vedené okulomotorického nervu. Pokud nedojde k nervům nebo svalům fúze obrazů, dojde k dvojitému vidění. Při přenosu oko ze vzdáleného objektu v okolí bulvy otočí směrem k sobě navzájem a k ose optické sbíhají (konvergence) v překladu pohledu z druhého objektu, procházející opačný proces (divergence). Při výstavbě vize je důležitou roli hraje pohyby očí, které jsou vykonávány vnější i vnitřní svaly oka. Pohyb bulvy jsou přátelské, když jsou obě oči otáčí ve stejném směru ve stejném úhlu, nebo vícerozměrné. Přátelské pohyby očních koulí mohou být pomalé, sledování. Ty vám umožní sledovat pohyb objektů a spravovaný temenní, týlní oblast mozkové kůry. Druhým typem očních pohybů - rychlé a náhlé (saccadic) hnutí, které poskytují rychlý skok z jednoho fixačního bodu do druhého. Tyto pohyby jsou řízeny středem oka v čelním kortexu a středním mozku.

Pro posouzení vizuální funkce se zkoumá zraková ostrost a zorné pole. Stav sítnice a očního pozadí vyhodnocovány oftalmoskopií, optická média oka - pomocí biomikroskopii. Poruchy vidění ve formě poruchy barevně nebo vnímání světla, snížená ostrost vidění, změny v zorném poli mohou být způsobeny změnami v oku nebo jiných částí vizuálního analyzátoru. Zhoršené barevné vidění jako jeho úplná absence (barevná slepota), nebo modifikovaný vnímání barev (tsvetoanomaliya) způsobené snížená citlivost jednoho typu receptorů a mohou mít buď vrozené nebo získané povahy.

Jedním z nejčastějších příčin poruchy zraku jsou refrakční vada - krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus. Chcete-li dojít k poškození zraku a oční mění optická média - zakalení rohovky (šedý zákal) a objektiv (šedý zákal), poškození a zánětlivé procesy (např., Zánět rohovky nebo iridocyklitida), glaukom. Pro trvalé snížení zánětlivého onemocnění mohou způsobit retinální cévní, degenerativní charakter.

Různé poruchy zraku jsou pozorovány u onemocnění nervového systému. Dojde-li k poškození optického nervu slepotu na jedno oko, s částečným poškozením nervového defektu vzniká zorné pole (scotoma). Při poruše obou optických nervů, vč. v oblasti jejich kříže, přichází úplná slepota. V případě, že vnitřní vlákna poškození chiasm (například při nádoru hypofýzy), je uvedeno pouze ztrátu temporální (vnější) zorného pole polovin - bitemporální hemianopsie, vlákna s lézí vnějším chiasm (např, při bilaterální krční tepna aneurysma) - binazalnaya hemianopsie. Hemianopsie vzniká v lézích optické plochy, boční geniculatum jádro, zrakové kůry nebo průchozí cesty, ale v tomto případě jak pokles levé nebo pravé poloviny obou zorných polí - homonymní hemianopsie. Porážka malé oblasti zrakové kůry nebo spojené s těmito vlákny způsobí ztrátu čtvrté části zorného pole - kvadrantu hemianopsie. Při bilaterálním poškození zrakové kůry může dojít k kortikální slepotě. Někdy podráždění neuronů v zrakové kůry v průběhu poruch prokrvení mozku, migréna nebo nádory mozku, což vede k fotopsie -oschuscheniyu světelných bodů, jiskry a podobné. D. Asociativní porážku zrakové kůry vedoucí k narušení vizuální obrazy (metamorphopsia) nebo vzhledu zrakové halucinace. U lézí se může objevit asociativní vizuální oblasti vizuální agnosii (misrecognition položek v uloženém vizuálního vnímání).

Vision 03 co to znamená

Co znamená vize? 0.3: vysvětlení oftalmologa

Od prvních dnů života člověka lékaři věnují pozornost vizuálnímu systému. Samozřejmě, že novorozené dítě má poměrně nízkou zrakovou ostrost. Ale s dospělostí se tento ukazatel zvyšuje a již ve věku čtyř let dosahuje sto procent. Kvůli různým faktorům, včetně genetické predispozice, u dítěte nebo dospělého může být tento ukazatel na úrovni 30%. To znamená, že když diagnostikuje vidění 0,3, lékař informuje pacienta, že tato funkce je mnohem nižší než obvykle. Co to znamená a jak se vypořádat s touto odchylkou, pomůže poradit oftalmologům.

Dešifrujte diagnózu

Každý ví, že standardní postup pro kontrolu zraku v kanceláři oftalmológa zahrnuje studium tabulky Sivtsev. Tato tabulka představuje deset abecedních řad, které se liší velikostí. První řádek - písmena psaná velkým písmem, dolní - malá. Každý řádek je 10% z celkového počtu. To znamená, že pacient, který četl prvních 5 řádků, má vizi 50%, 7 řádků - 70%, všech 10 - 100%. Existují však případy, kdy pacient nemůže číst více než tři písmena. V tomto případě doktor diagnostikuje vizi 0,3, což znamená? To znamená, že vizuální funkce pacienta je 30%. Ve skutečnosti je to velmi nízký indikátor vyžadující léčbu.

Již řadu let studuji problém špatného vidění, a to krátkozrakost, hyperopii, astigmatismus a kataraktu. Doposud bylo možné tyto nemoci řešit pouze provozním způsobem. Ale chirurgie k obnovení vidění je drahá a ne vždy účinná.

Rychle jsem informoval dobrou zprávu - oční lékařský vědecký střed Ruské akademie lékařských věd dokázal vyvinout lék, který zcela obnovuje vizi BEZ OPERACE. V současné době je účinnost této drogy téměř 100%!

Další dobrá zpráva: Ministerstvo zdravotnictví provedlo speciální program, který kompenzuje téměř veškeré náklady na drogu. V Rusku a zemích SNS až do lze získat jeden balíček tohoto léku ZDARMA!

Příčiny

Prvním hlavním důvodem predispozice špatného vidění je genetická dědičnost. Pokud mají oba rodiče problémy se zrakovým systémem, potom bude dítě mít podobné nemoci s pravděpodobností 70%.

Často dochází ke zhoršení v důsledku některých onemocnění. Mohou to být onemocnění nervového systému, respirační orgány, diabetes, traumatické stavy mozku, hepatitida. Lékaři jsou si jisti, zraková ostrost 0,3 - že je to důsledek podvýživy, zneužívání alkoholu a kouření.

Mladé ženy s nízkou úrovní vidění, jedním z důvodů nazývaných těhotenství a porod. Opravdu, vzhledem k těmto fyziologickým procesům, které mají za následek zatížení všech systémů těla, může být zaznamenán pokles zrakové ostrosti. Proto se v přítomnosti onemocnění vizuálního systému těhotným ženám zobrazí císařský řez.

Neustálé pravidelné sledování televizních pořadů, práce za počítačovým monitorem a čtení v nedostatečném světle může také způsobit výskyt výskytu 0,3 u dítěte.

Léčebná opatření

Co znamená zrak 0,3? To znamená, že osoba je schopna číst text psaný velkými písmeny. S cílem zlepšit situaci, oftalmologové přiřazují povinné nošení brýlí. Zvláště se doporučuje nosit při práci na počítači, čtení a sledování televize. O tom, zda nosit brýle nebo čočky, rozhodne lékař po dalších studiích.

Buďte opatrní

Nedávno operace obnovy vize získají obrovskou popularitu, ale ne všechno je tak hladké.

Tyto operace přinášejí velké komplikace, navíc v 70% případů, v průměru jeden rok po operaci, zraku opět začne klesat.

Nebezpečí spočívá v tom, že brýle a čočky nepůsobí na ovládaných očích, tj. člověk začíná vidět horší a horší, ale nic se s tím nedá dělat.

Co mají lidé dělat s nízkou vizí? Koneckonců, v době počítačů a gadgetů, mít 100% vidění je téměř nemožné, pokud samozřejmě nejste geneticky nadaný.

Ale existuje cesta. Oftalmologické vědecké centrum Ruské akademie lékařských věd dokázalo vyvinout drogu, která zcela obnovuje zrak bez operace (krátkozrakost, dychtivost, astigmatismus a katarakta).

V současné době se koná federální program "Zdravý národ", v němž je vydán každý občan Ruské federace a SNS jeden balíček této drogy ZDARMA! Více informací naleznete na oficiálních stránkách společnosti MINZDRAVA.

Získejte balíček redukce vize

Vzhledem k příčině nemoci je nutné přijmout opatření k jejich odstranění. Velký význam má odmítnutí alkoholu, kouření, podvýživy a režim práce. Je-li zraku v dětském věku 0,3, měli byste věnovat velkou pozornost jasu osvětlení v místnosti, kde je dítě neustále. Dieta těchto pacientů by měla obsahovat velké množství vitamínů, borůvek, mrkve, zakysané smetany. Tyto produkty mají příznivý vliv na stav vizuálního systému a lidského těla jako celku.

Pacienti, u kterých je diagnostikována porucha funkce zraku, nevědí, že 0,3 je množství dioptrů. Oftalmologové vysvětlují, že tyto dva pojmy nejsou vzájemně propojeny. Zraková ostrost je ukazatel, který ukazuje, jak člověk vidí, zda má abnormality. Dioptry - měřicí jednotka používaná při výrobě optických čoček a brýlí. Proto s vize 0,3, které brýle se nejlépe hodí, není možné nezávisle vypočítat. To bude určeno pouze lékařem.

Všimněte si, že 30% je špatným ukazatelem plného života člověka. Pro ženu - riziko, které ovlivňuje průběh těhotenství. Pro muže - neschopnost pracovat na mnoha volných pracovních místech průmyslových podniků. Proto používáme brýle na zrak 0,3 nebo ne, oční lékař to řeší pouze.

I když mnoho oftalmologů doporučuje pacientům závažnější metody korekce zraku. Může to být:

 • Hardwarová terapie.
 • Oprava pomocí laseru.
 • Chirurgická intervence.
 • Léčba léků.

Závěrem jsme poznamenali, že pokud jste byli diagnostikováni s vizí 0,3, musíte vědět, kolik procent z přijímané míry zrakové ostrosti. Oftalmolog vysvětlí, že to znamená 30%, kolik může fungovat vizuální systém. Samozřejmě, je to velmi nízká postava, která vyžaduje opravu. Potřebujete brýle v tomto případě, nebo byste měli přijmout drastická opatření, rozhodne pouze lékař. Nedoporučuje se užívat samoléčbu, protože to může zhoršit celkový stav a způsobit úplnou slepotu.

Viz též

 • Studujeme tabulky dopisů, abychom zkontrolovali oči oculisty
 • Vše o masážních brýlích pro obnovení zraku
 • Jak udělat tetování na oční kouli
 • Jak se mění barva očí po narození

Testování zraku

Stojíme před potlačením zraku vždy, když půjdeme do školy nebo dostaneme novou práci, projdeme lékařskou prohlídkou ve vojenské registrační a registrační kanceláři nebo získáme řidičský průkaz. Ale vždycky si uvědomujeme, co přesně je určeno v kanceláři oftalmologa a co se rozumí "vizionářským testem"? V mnoha případech testování zraku zahrnuje pouze kontrolu zrakové ostrosti, i když to není jediná důležitá vlastnost našich očí.

Příběhy našich čtenářů

Obnovená vize na 100% domu. Je to měsíc, co jsem zapomněl na brýle. Ach, jak jsem trpěl, neustále přemýšlel, aspoň abych něco viděl, nosit brýle byl plachý a nemohl jsem nosit čočky. Operace pro korekci laseru je drahá a dokonce i oči říkají, že po nějaké době stále klesá. Nevěřte tomu, ale našel jsem způsob, jak zcela obnovit svou vizi na 100% doma. Měl jsem krátkozrakost -5,5 a za pouhé 2 týdny jsem začal vidět 100%. Pro všechny, kteří mají špatný zrak - přečtěte si nutně!

Přečtěte si celý článek >>>

V současné době nabízí velké množství stránek, aby zkontrolovali váš zrak online. Proces vypadá jednoduše - je třeba vybrat tabulku pro kontrolu zobrazení odpovídající diagonálu monitoru a přesunout na 1-2 metry. Nicméně zkoušení za takových podmínek, poskytuje velmi přibližné výsledek a existuje několik důvodů, které nejsou pozorovány velikost optotypes (písmena, geometrické tvary), požadovaného kontrastu zobrazení, jakož i vzdálenost ke stolu, která by měla být nižší než 4 m (standard Rusko - 5 metrů, v cizích zemích - 6 metrů), aby se zabránilo vlivu ubytování na dosažený výsledek.

Další nevýhoda takových testů spočívá v tom, že kontrola takového důležitého parametru vidění jako refrakce je vynechána. Jak přesně na tomto indikátoru můžete určit, zda máte myopii. dychtivost a / nebo astigmatismus.

Nabízíme Vám variantu kontroly hlavních parametrů vize doma, která poskytuje maximální přiblížení k testování zraku v zdravotnických zařízeních. Možná se vám to bude připadat poněkud komplikovanější než na jiných místech a bude to vyžadovat trochu více času, ale výsledek bude mnohem přesnější.

Předtím, než přistoupíte přímo k vyšetření zraku, je třeba provést některé vysvětlení týkající se zrakové ostrosti (OZ) a lomu. Většina lidí tyto pojmy zaměňuje. Budeme se snažit co nejvíce vysvětlit jejich význam tím, že budeme vycházet z určitého zjednodušení a odchýlíme se od formulací přijatých v oftalmologii.

Zraková ostrost

Podle odborné terminologie je zraková ostrost schopností oka rozlišovat dva body s minimální vzdáleností mezi nimi. Podle konvenčně přijatelné normy je oko se 100% viděním (V = 1,0) schopno rozlišit dvě vzdálená místa s úhlové rozlišení 1 minuta (nebo 1/60 stupně).

Při silném zjednodušení to znamená, že vizuální ostrost je kvalitativním ukazatelem očního bdělosti, který umožňuje měřit, jak dobře (jasně) vidí osoba. Pro míru zrakové ostrosti 1,0 (100%) - tzv. Jednotku. Definujte jej podle zvláštních tabulek s optotypy. V naší zemi nejběžnější je tabulka Golovin-Sivtsev (nebo jednoduše tabulka Sivtsev).

Osoba může mít zrakovou ostrost více než normálně, například - 1,2 nebo 1,5 nebo dokonce 3,0 a více.. V případě problémů, jako jsou refrakční vady (myopie, dalekozrakosti, astigmatismu), šedý zákal, glaukom a další zrakové ostrosti klesne pod normou, například - 0,8 nebo 0,4 nebo 0,05, atd...

Často dochází k pokusům vyjádřit zrakovou ostrost v procentech. Je však třeba mít na paměti, že jednoduchý překlad tohoto ukazatele do procent není správný. V tomto přepočtu je vše mnohem komplikovanější, protože je třeba vzít v úvahu další parametry, které určují kvalitu zraku. Ačkoli 1.0 je 100% zrakem, ale například 0,2 není 20, ale 49% z normy. Podobně jakákoli zraková ostrost, která se liší od jedné, nemůže být konvenční aritmetikou přeměněna na procento.

Jaký je rozdíl v zrakové ostrosti? Hlavní rozdíl je ve vzdálenosti, odkud lidé stejně jasně vidí totéž. Například osoba s zrakovou ostrostí 1.0 může číst číslo vozidla asi 40 metrů, pokud je dostatečné světlo. Čím menší je OZ, tím kratší je vzdálenost, od které se čte číslo. Při zrakové ostrosti 0,4 bude tato vzdálenost přibližně 16 metrů. Ve větší vzdálenosti se čísla a písmena již spojí nebo stanou jednoduše nerozlišitelnými.

Jiný příklad - osoba s zrakovou ostrostí 1,0 čte horní čáru testovacího stolu z vzdálenosti 50 metrů a od OZ 0,1 - ne více než 5 metrů.

Refrakce oka

Oko je komplexní optický systém sestávající z několika refrakčních médií: rohovky, čočky, sklivce a vlhké vlhkosti. Jako každý optický systém má oko ohniskovou vzdálenost (zaostření). Poloha ohniskového bodu oka ve vztahu k sítnici se nazývá krevní refrakce nebo jednoduše refrakce oka.

Obvykle se zaměřuje na povrch sítnice a tento stav se nazývá emetropie (lom je současně nula). S krátkozrakostí je zadní oko umístěno před sítnicí as dalekohledem za sítnicí.

Dokonce i při absenci vážných problémů se zrakem je užitečné poznat refrakci vašich očí. To pomůže předpovídat budoucí abnormality v dospělosti a stáří (například v případě skrytých dalekohledů). Pokud je zraková ostrost menší než normální, možná je příčinou abnormality refrakce, které vyžadují korekci. Když se rychlost refrakce - musí hledat jiné z důvodů spojených s snížení optické transparentnosti očních prostředí (např., Může být amblyopie, zákal rohovky nebo čočky, protože katarakty), nebo neurologické problémy.

Refrakce je často zaměňována zrakovou ostrostí. Ale zraková ostrost - hodnota s žádné jednotky, zatímco lom měřená v dioptriích a uvádí za použití jednotky, například - 1,0 D (dioptrií nebo dioptrií). Někdy v lékařských zprávách, lékařských předpisech apod. Se měřicí jednotky vynechávají (i když je to nesprávné), v takových případech se záznamy vztahují na sph nebo cyl jako lom.

Refrakce ovlivňuje zrakovou ostrost - čím větší odchylka lomu od normy, tím silnější je zraková ostrost, ačkoli není přímá závislost. Tedy. Není možné vypočítat, kolik se zraková ostrost snižuje, když je odchylka odrazu odkloněna určitým množstvím dioptrů. Neexistuje žádná zpětná vazba - zraková ostrost neovlivňuje lom.

Stanovení zrakové ostrosti podle tabulky Sivtsev

Především je nutné vytvořit zkušební tabulku. Stáhněte soubor se stolem Sivtsev a vytiskněte jej na laserové tiskárně. Je důležité zvážit následující požadavky:
• Papír musí být bílý, matný, bez odstínů žluté;
• Při tisku souborů PDF je třeba vypnout měřítko stránek (velikost stránky);
• Velikost papíru při tisku = A4 (ne Letter), orientace - Na šířku (na šířku).
Lepidlo tří lepených fólií dohromady a výsledný stůl připojujeme ke stěně pomocí lepicí pásky nebo tlačítek. V závislosti na tom, zda stojíte nebo sedíte, zkontrolujete vidění, zvolí se výška tabulky - 10. řádek by měla být na úrovni očí.

Tabulka by měla být osvětlena jednou žárovkou nebo dvěma zářivkami, takže osvětlení je 700 luxů (žárovka 40 W). Světlo ze svítilen by mělo směřovat pouze ke stolu.

Navrhovaný Sivtsevův tabulka obsahuje optotypy pro určení zrakové ostrosti v intervalu 0,1-5,0 ze vzdálenosti 5 m, přičemž první 10 řádků (s V = 0,1-1,0) se liší o krok 0,1, následující dvě série (V = 1,5-2,0) - v 0,5 a tři další řádky (V = 3,0-5,0) - v 1,0. Sivtsevův stůl, který se obvykle používá v oftalmologických místnostech, obsahuje pouze prvních 12 řádků.

Kontrola se musí provést pro každé oko zvlášť; Druhé oko je pokryto dlaňou nebo kusem hustého materiálu, např. - karton, plast, (nešroubujte!). Zraková ostrost je považována za úplnou, pokud jste v sérii s V = 0,3-0,6 přijali při čtení nejvýše jednu chybu a v sérii s V> 0,7 - ne více než dvě. Uznání znamení trvá 2-3 sekundy. Číselná hodnota ostrosti vašeho vidění se rovná číselné hodnotě písmena V na posledním řádku, ve kterém jste nepovolili chyby nad rámec normy. Pokud subjekt vidí více než 10 řádků od 5 metrů - v rozporu s převládajícím mylným pohledem, není to dalekozrakost. V tomto případě se jedná o zrakovou ostrost nad průměrnou statistickou mírou (což se někdy nazývá eagle eye).

Pokud získáte hodnotu zrakové ostrosti menší než 1,0, doporučujeme zkontrolovat lom (viz následující část - měření lomu). Pokud je odchylka od normy odhalena výsledky níže uvedené zkoušky, pak je refrakční chyba možnou příčinou poklesu OZ.

Doufáme, že se nyní stalo jasnějším důvodem, proč a jak daleko je norma pro testy zraku, která jsou nabízena na velké většině lokalit. A ani test, který navrhujeme, nezaručuje 100% dodržování výsledků získaných během odborné prohlídky s oftalmologem. Ale pro test domácího vidění je výsledek dostatečně přesný.

Stanovení lomu

Za účelem stanovení refrakce oka, je třeba změřit vzdálenost k jejím nejvzdálenějším bodem jasnou vizí (DTYAZ - to je bod, za kterých jsou všechny obrázky jsou rozmazané, protože už není jasně zaměřit na sítnici), poté, co dělat to uměle myopická instalace vhodných pozitivních (nebo negativních - pro objektivy s vysokou myopií). Vzhledem k tomu, že nejoptimálnější vzdálenost při ruční práci je 20-50 cm, celková lom světla spolu s objektivem by měla být od -2 do -5 dioptrií. Proto s přiblížením přibližně 1 dioptru by měl být k oku připevněn jakýkoli čoček (brýle) od +1 D, ale ne více než +4 D (jinak chyba při určování DYAZ). Myopiáni, kteří nosí brýle od -2 do -5 D, mohou určit lom přímo bez instalace čočky. Hypermetropy budou muset přidat dvě nebo tři dioptry k jejich aktuální plné opravě. Pokud si nejste jisti, že máte refrakční chyby a zrakovou ostrost je 1,0, potom by definice lomu měla být provedena použitím čočky se silou +3 D.

Materiály
• Pravítko o velikosti 50 cm a pohodlnější - konstrukční páska se zámkem a detektorem hladiny bublin.
• malý text (nejlépe lineární čárový kód kteréhokoli produktu), sférická čočka s optickým výkonem vypočtená výše uvedeným způsobem.

Metodologie
Držící v jedné ruce do konce řádku (nebo rulety pásku) a čočkou, se pomalu chýlí ke oka jemný text nebo čárový kód do okamžiku, kdy všechna písmena (řádek) nebudou zcela jasné - a opatření v centimetrech vzdálenosti od objektivu (nebo očí Při čočka nebyla použita), tj. před DYAZ. Přepočítat výslednou vzdálenost do optického výkonu (100 / DTTY) a zlikvidovat optický výkon připojeného objektivu (pokud byl použit), získáte hodnotu lomu vlastního oka.

Příklad 1. Jemný IIOP brýle + 2,5 D definována DTYAZ jeden z očí na 33 cm, a druhá -. V 25 cm z toho důvodu, že je krátkozraké lom 100/33 - 2,5 = 0,5 dioptrie pro první oko a 100/25 - 2,5 = 1,5 dioptrů pro druhou.
Příklad 2 Světelná dalekozrakosti brýle +4,0 D definována DTYAZ oči 40 cm Hyperopia je -. [100 / 40-4.0] = 1,5 dioptrií.

Při vysokém stupni krátkozrakosti existuje riziko nadhodnocení výsledků; Přiložená negativní čočka může vyvolat zahrnutí ubytování - měření se pak lépe zopakuje v podmínkách cykloplegie (to může být provedeno pouze v léčebně).

Astigmatismus
1. Určete polohu jednoho (obvykle slabšího) poledníku, pro který se nejdříve použije obvyklá zkouška pro astigmatismus, například tzv. Radiantní postava.

Tyto linie, které jsou viditelné velmi jasné, při pohledu na zkoušky nebo nejprve zřejmé, kdy těsto blíží oči mají tendenci odpovídají slabé poledník (pro jednoduché a složité myopickou a smíšené astigmatikov, v případě hypermetropických astigmatismu, je situace opačná, tak uměle miopiziruyte vaše oko s odpovídající kladnou koulí).

2. ozbrojených s čárovým kódem (není dobré jemný text) a otočením o úhel, ve kterém se obraz linie získané nejjasněji (na základě předem stanovené polohy hlavní osy od poledníku v odstavci 1), definovat DTYAZ stejným postupem.

3. Rozbalte čárový kód o 90 stupňů v libovolném směru a určete DTTY pro tento poledník, čímž se čárový kód přiblíží k očím, dokud se řádky zcela nezkouší.

Pravidlo. Ostrost svislých (nebo téměř vertikálních) přímky dává lomení v horizontálním (nebo šikmém, téměř horizontálním) poledníku; jasnost vodorovných čar je ve vertikálním meridiánu.

Příklad 3 DTYAZ podél vertikální linie v čárového kódu s brýlemi sph 1,0 rovnající se 31 cm, a na vodorovné - 25 cm od této doby, myopie horizontální poledníku 100/31 -. 1,0 D = 2,25, a vertikální - 100/25 = -1,0 3.0 D. Diagnostika je komplexní myopický astigmatismus.

Metody popsané výše pro určení zrakové ostrosti a lomu se mohou zdát obtížné dosáhnout, ale ve skutečnosti to bude trvat velmi málo času a úsilí. Tyto náklady vyplatí mnohem přesnější výsledky než ty, které lze získat jinými možnostmi testování. A v tomto - výhodou jedinečné metody (autor Theochem) popsané na našem webu je stanovení refrakce očí.

Máte-li nějaké problémy nebo otázky týkající se definice lomu tímto způsobem, můžete v této záležitosti položit otázku.

Sivtsevův stůl

Níže si můžete stáhnout tabulku Sivtsev v různých formátech.
CorelDraw - tabulka Sivtsev a prstence Landolt (2 velké strany 297 × 630 mm)
PDF - Sivtsevův stůl (3 strany A4) a Landoltovy kroužky (3 strany A4)
SVG - Tabulka prstenců Sivtsev a Landolt (1 velká strana 297 × 630 mm).

Jak vidí člověk, má-li vidění -3

Slabá krátkozrakost (krátkozrakost) umožňuje ve svých mezích odchylku od mínus 3 dioptrií. Pokud se zrak zhorší, stupeň se zvětšuje na průměr a osoba vidí ještě horší. Tato vada je způsobena vytvořením optického systému oka ne na sítnici, jak má, ale před ní. V důsledku toho všechny vzdálené objekty vypadají rozmazané. Čím složitější je forma nemoci, tím horší člověk vidí.

Vize mínus 3 se často vyskytují kvůli oslabeným svalům, ke kterým dochází z řady důvodů.

O myopii a jejích příčinách

Existuje několik stadií myopie, které jsou tvořeny stupněm zhoršení vidění.

 • slabé - na mínus 3 D;
 • průměr - od mínus 4 do mínus 6 D;
 • vysoká - od mínus 7 do minus 20 D.

Vize mínus 3 je charakterizována skutečností, že dochází k protažení skořápek samotného oka, což vede k jejich ztenčení.

Tento proces samozřejmě negativně ovlivňuje nádoby odpovědné za krmení těchto struktur. Mikrocirkulace uvnitř orgánu je narušena.

Hlavní příčiny myopie:

 • genetická predispozice způsobená dědičným faktorem;
 • nepříznivé vnější prostředí prostředí nebo častý pobyt ve formě pracovní činnosti;
 • špatně kvalitní osvětlení v práci, ve škole, při koníčcích nebo ve volném čase;
 • slabost ubytování primárního stupně;
 • nemoci, které negativně ovlivňují práci orgánů zraku.

Všechny tyto faktory mohou způsobit vzhled myopie, který lze léčit ve většině případů, dokonce i s komplikacemi. Vize mínus 3 - to není verdikt, ale úplně vyléčitelný stav.

Cíle a metody léčby: tipy

Myopie nízkého stupně nebo vidění až do mínus 3 se vyvíjí v rané fázi vývoje, zvláště pokud je patologie dědičná. V tomto případě progresivní krátkozrakost zpomaluje svůj stav do konce dospívání, když puberta již skončila. Další zhoršení stavu je možné pouze s maligní formou onemocnění. Proto je velmi důležité zahájit léčbu včas, aby nebyla situace zahájena.

Vize mínus 3 jsou přístupné těmto fázím léčby podle doporučení oftalmologů:

 1. Optické. Vize je vhodná k nápravě pomocí kontaktních čoček nebo brýlí. Tato metoda je zaměřena na pozastavení onemocnění, ale ne zbavit se. Po dobu delší než 15 let nemůžete tuto metodu používat, zejména v případě čoček. Doporučuje se, aby se body neustále nosily, avšak v případě potřeby.
 2. Léčba. Tato větev konzervativní terapie je také zaměřena na udržení nemoci v statickém stavu, někdy dokonce zlepšuje stav desetin dioptru. V podstatě se jedná o vitamínové komplexy zaměřené na zlepšení optického systému orgánů zraku stabilizací metabolických procesů a obohacením výživy na buněčné úrovni. Kapky jsou určeny ke snížení napětí z očních svalů.
 3. FAL - funkční hardwarová úprava. Cílem je zlepšit stav a funkci sítnice a její krevní oběh. Podporuje normalizaci ubytování a stabilizaci svalového tonusu. Kurzy jsou určeny výlučně lékařem oka.
 4. Laser. Jedna z metod korekce, která zcela zmírňuje myopii. Ale protože tato metoda má jasné kontraindikace pro věk, nezapadá do toho všeho.

Myopie teď nikdo není překvapen. Jedná se o jednu z tří nejčastějších oftalmologických patologií naší doby. To postihuje lidi v jakémkoli věku, a po nástupu polstoročního ohraničení se toto onemocnění často stává věkem dlouhou daremností.

Mnoho se týká mírné formy krátkozrakosti velmi frivolně, aniž by si myslela, že onemocnění může snadno začít postupovat. Kromě toho, pokud se vyskytuje ve slabé formě pouze v jednom oku, kvalita zraku je kompenzována zdravým dvojicí orgánů. V takovém případě, dokud onemocnění neovlivní obě oči, nemůže člověk ani podezření na to.

Myopie se komplikacemi v zanedbané formě je léčena pouze pomocí chirurgie. Proto je mnohem opatrnější zahájit léčbu od samého počátku, než dosáhnout takových smutných následků, když existuje hrozba, že zcela ztratila zrak.

Zdroj: http://ya-viju.ru/zrenie-0-3, http://www.vseoglazah.ru/eyesight-test/, http://glazzdorov.ru/interesnoe/kak-vidit-chelovek-esli -u-nego-zrenie-3.html

Vyvodit závěry

Pokud čtete tyto řádky, můžete se domnívat, že vy nebo vaše blízké máte nízké vidění.

Provedli jsme vyšetřování, zkoumali spoustu materiálů a nejdůležitější bylo zkontrolovat většinu technik obnovy vize. Verdikt je následující:

Různé cvičení pro oči, pokud jim byl dán malý výsledek, pak jakmile cvičení zastavily, vidění se zhoršilo.

Operace obnovují vidění, ale navzdory vysokým nákladům se o rok později začne znovu objevovat vize.

Různé vitaminové léky a doplňky stravy neposkytly absolutně žádný výsledek, jak se ukázalo, jsou to všechny marketingové triky lékárenských korporací.

Jediná droga, která dala významný
výsledek je Orlium.

V tuto chvíli je to jediná léčiva, která dokáže plně obnovit vizi o 100% BEZ OPERACE po dobu 2-4 týdnů! Zvláště rychlé působení přípravku Orlium se projevilo v počátečních fázích snižování zraku.

My jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví. A pro čtenáře našeho webu je nyní možné obdržet obal Orlyum ZDARMA!

Pozor prosím! Případy prodeje padělané drogy Orlium se staly častější. Při objednávání na oficiálních stránkách získáte od výrobce kvalitní výrobek. Navíc kupováním výše uvedených odkazů získáte záruku vrácení peněz (včetně přepravních nákladů), pokud lék nemá terapeutický účinek.