Onemocnění sítnice

Onemocnění sítnice

Choroby sítnice představují širokou škálu onemocnění, která postihují sítnici - tenkou skořápku, která přeměňuje světelný signál na nervový impuls.

Jedná se o nejvíce extrémní skořápku mozku, která tvoří její fotosensitivní buňky - pruty a kužely - zodpovědné za proces vizuálního vnímání.

Má složitou organizaci a skládá se z několika vrstev. První, vnější vrstva je vrstva pigmentových buněk. Za nimi jsou fotosenzitivní buňky. Oblast, kde jsou spojena nervová vlákna, se nazývá disk z optického nervu.

Nemoci retikulární membrány jsou doprovázeny následujícími projevy:

 • "Kuřecí" slepota;
 • rozmazaný žák, rozšířená žák;
 • plášť před očima;
 • ztráta nebo ztráta vidění;
 • jasné záblesky nebo blesk před očima;
 • bolesti.

Odhalování patologie v prvních fázích je nepohodlné, protože obvykle probíhá asymptomaticky. Proto je pro lidi, kteří jsou ohroženi, a to je primárně krátkozraké, a to alespoň jednou ročně. Při krátkozrakosti je sietnice napnutá a je v rizikové zóně. Asi 80% lidí s krátkozrakostí má problémy se sítnicí.

Klasifikace onemocnění sítnice

 1. Periferní degenerace a trhliny.
 2. Oddělení sítnice.
 3. Změny způsobené diabetem.
 4. Degenerace makuly
 5. Poruchy cév.

Periferní degenerace a ruptury sítnice

Degenerativní procesy v sítnici

Degenerativní procesy v sítnici vedou k jejímu ztenčení, trhání a trhání. Takové změny jsou plné vážných důsledků - oddělení síťoviny a úplná ztráta vidění. Avšak s včasnou diagnózou jsou tyto stavy přístupné k léčbě a proces může být zastaven.

Nejčastěji se periferní degenerace lidí trpí krátkozrakostí. Oční bulva se protáhl více v oblasti rovníku, kde je průtok krve zpomalil a sítnice nemá dostatek jídla, to uvolní a mohou být tenčí, existují mezery a trhliny. Někdy se tyto změny předchází „blesk“ nebo „blesk“ před očima.

Kromě krátkozrakosti, na obvodovou degenerace může způsobit stres, nepříznivé ekologie, porod, infekce, zvýšené fyzické nebo vizuální zatížení. Kromě toho je riziko se zvyšuje s věkem degenerací. Starší lidé s pokročilou aterosklerózou, postupně zhoršuje průtok krve do oka. Cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění výrazně zvyšuje pravděpodobnost řídnutí a sítnice přestávky, tak u starších pacientů by měla být pravidelně diagnostikovat fundus.

Oddělení sítnice

Jedná se o vážnou patologii, která vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Odtržením je retina sítnice z cévní membrány, v důsledku čehož dochází k přerušení jejího přívodu krve a fotosenzitární buňky umírají. Toto onemocnění téměř vždy vede k oslepnutí, pokud oko nefunguje.

Přední části sítnice jsou pevně spojené s tělem sklivce. S věkem skleněná humorka klesá, a když ustoupí ze sítnice, může se objevit prasknutí, kapalina do ní vstoupí a vybledne. Rizikové faktory:

 • krátkozrakost;
 • trauma do oka;
 • přenesená operace při extrakci katarakty;
 • dystrofických procesů v sítnici.

Degenerace makuly

Jedná se o patologické procesy, které se vyskytují v makele a vedou k nezvratnému poklesu zrakové ostrosti. Macula je oválná oblast v centrální části sítnice, kde je soustředěna největší počet fotoreceptorů. Díky tomuto vzdělání můžeme jasně vidět objekty v blízkém dosahu, například číst.

Počáteční projevy zahrnují:

 • ztráta některých písmen při čtení;
 • plášť před očima;
 • zakřivení objektů;
 • stmívání jasu.

V pozdějších fázích centrálního zorného pole se vytvoří průhledná oblast - centrální skotom.

Degenerace makuly může být dvou typů: suchá a mokrá. Suchá makulární degenerace je charakterizována pomalým nárůstem degenerativních změn v důsledku narušení místní cirkulace. Při vlhké makulární degeneraci se projevuje proces neovaskularizace. Stěny nově vytvořených cév jsou tenčí a skrze ně procházejí kapalnou částí krve - krvácení do sítnice a edém. V budoucnosti se na makuli vytvoří jizvy a centrální vidění s touto formou je narušena mnohem rychleji.

Změny způsobené diabetes mellitus

Diabetická retinopatie je charakterizována poškozením sítnicových cév a probíhá na pozadí základního onemocnění - diabetes mellitus. Na začátku jsou mezi příznaky rozlišeny: rozmazané vidění, plovoucí skvrny, rozmazané vidění. Později je možná úplná ztráta vidění.

Když je doba trvání současné diabetes poškození krevních cév oka, se stávají propustnější, je blokáda kapilár, nových cév s upravenými stěnami, a tam jsou kapsy zjizvení. Při cukrovce, tekoucí více než 20-30 let, pravděpodobnost diabetické retinopatie je o 90-100%.

Cévní retinální léze

Jedná se o obrovskou skupinu onemocnění, která je v současnosti nejrelevantnější, protože téměř všechna oční onemocnění jsou buď provokována změnami v cévách nebo způsobena později. Cévní léze očí vedou z hlediska procenta slepoty. Cévní skleróza vede k narušení výživy očních tkání. A z toho trpí především fotosenzibilní buňky. Kromě rozvoje sklerosy se mohou objevit trombózy, jako jsou kapiláry, žíly a tepny.

Ruptura makulární sítnice: příčiny, metody léčby a diagnózy

Skutečnost, že prasknutí makulární sítnice se vyskytuje hlavně u starších lidí, není těžké vysvětlit. S věkem dochází k degenerativním změnám v retikulární membráně, v důsledku čehož se oslabuje a stane se tenčí. Skleněné plochy, hydraulický tlak nebo jiné provokativní faktory mohou snadno způsobit trhání. Postupně se vada zvyšuje a stává se nebezpečnější.

Mezi možné příčiny patologie patří:

 • Zranění. Procházení šokovou vlnou často vede k tvorbě defektů síťoviny. Traumatické rupce se mohou objevit u lidí jakéhokoli pohlaví a věku.
 • Odložené chirurgické zákroky. Spontánní praskliny retikulární membrány se objevují u 1% pacientů, kteří podstoupili oční operace. Vysvětlete, že jejich formování může být zvláštní pro strukturu očí jednotlivců. Chirurg nemá zpravidla v tomto případě žádnou chybu.
 • Regmatogenní oddělení sítnice. Objevuje se jako důsledek epiretinální fibrózy, změn ve sklivci a změn ve vlhkém stavu a narušení hydraulického tlaku. Odštěpení retikulární membrány dále vede k jejímu prasknutí v makulární nebo jiné zóně.

Vzhled defektu může způsobit nadměrnou fyzickou námahu, zvedání váhy, příliš aktivní svahy a skoky. Dlouhodobý stres a vysoký krevní tlak také přispívají k rozvoji patologie.

Symptomy

V počátečních stádiích makulárního roztržení sítnice je téměř asymptomatická, což značně komplikuje diagnózu. Zpočátku si pacient všimne snadné rozmazání obrysů objektů nebo písma při čtení. Někdy symptomy patologie člověka odhalí náhodou, krátce uzavírající zdravé oko.

V průběhu doby se může nemoc vrátit zpět nebo postupovat. V prvním případě bude stav člověka stabilní, ve druhém - symptomy se stanou výraznějšími. Čím dříve pacient zaznamená zhoršení a čím dříve se obrátí do nemocnice - tím vyšší je jeho šance na zachování jeho zraku.

 • zhoršení zraku v blízkosti a daleko;
 • potíže při čtení a práci s malými detaily;
 • snížené vidění;
 • zkreslení, zkreslení obrazu;
 • rozmazanost nebo dvojité vidění v očích;
 • porušení vnímání barev;
 • vzhled šedé nebo černé skvrny před nemocným okem;
 • jiskerů, světlých světlic a záblesků, které jsou obzvláště viditelné ve tmě.

Roztržení makuly může být jednostranné nebo dvoustranné. Současná porucha obou očí je pozorována u přibližně 20% pacientů.

Je třeba poznamenat, že poškození síťoviny není nikdy doprovázeno bolestivými vjemy. To je proto, že sietnice zcela zbavuje citlivých nervových zakončení. Absence bolesti současně činí diagnózu obtížnou a člověk se cítí lépe.

Rizikové skupiny

Makulární ruptura sítnice je častěji detekována u lidí z určitých skupin. Tito muži a ženy mají předispozující faktory, které přispívají k rozvoji patologie. Proto jsou nemocní mnohem častěji než jiní.

Mezi hlavní rizikové skupiny patří:

 • Starší lidé. Podle statistických údajů je nejčastěji zjištěna onemocnění u žen 55-75 let. Starší muži jsou méně časté.
 • Lidé s dědičnou predispozicí. Přítomnost trhlin a oddělení sítnice u blízkých příbuzných také zvyšuje riziko patologie.
 • Těhotné ženy. Během těhotenství, sítnice je především nebezpečí. V případě, že nastávající matka má myopie, diabetes nebo hypertenze - je nutné pečlivě sledovat zdravotní stav a pravidelné prohlídky být oftalmolog.
 • Pacienti se středně těžkou až těžkou krátkozrakostí. S krátkozrakostí oční bulvy prodlužuje a oko se roztáhne a vybledne. Z tohoto důvodu je snadno narušen pod vlivem provokujících faktorů.
 • Pacienti s dystrofickými změnami sítnice. Lidé z této skupiny často mají defekty v retikulární membráně, což může vést k jejímu odloučení nebo slzám. Více informací o retinální dystrofii →

Který lékař se zabývá léčbou ruptury makulární sítnice?

Diagnostiku a léčbu patologie provádí oftalmologové. Po identifikaci osoby s onemocněním ho oční lékař pošle k vitreoretinálnímu chirurgovi. Tento odborník opět zkoumá pacienta, provádí průzkum a provádí operační zákrok.

Po znovuzískání je osoba umístěna na evidenci. To znamená, že bude muset pravidelně navštěvovat oftalmologa. Preventivní vyšetření pomůže včas identifikovat komplikace nebo recidivu onemocnění.

Diagnostika

Tuto nemoc můžete podezírat typickými stížnostmi osoby. Pro potvrzení diagnózy je však nutné provést kompletní vyšetření. Diagnostický program zahrnuje klinické a instrumentální metody.

Ruptura sítnice

Ruptura sítnice Je získaná patologie výhledu, která je doprovázena porušením integrity retikulární membrány, s vysokým rizikem jejího dalšího oddělení. Klinické projevy onemocnění jsou fotopsy, "mouchy" nebo "plátno" před očima, centrální nebo periferní skotom. Diagnóza retinální trhliny je založen na výsledcích oftalmoskopie, viziometrii, tonometrie, biomikroskopii, fluorescenční angiografie, OCT, ultrazvukové B-módu. V lamelární prasknutí se doporučuje laserová koagulace. Rozsáhlé léze nebo průnik makulární krve jsou indikací pro vitrektomii.

Ruptura sítnice

Ruptura sítnice je lineární nebo zaoblená porucha v síťovině, která se vyskytuje idiopaticky nebo na pozadí specifických spouštěčů. První popis mezery v oblasti makuly byl představen v roce 1869 německým oftalmologem G. Knappem. V roce 2013 popsali ruští oftalmologové LI Balashevich a Ya. V. Bayborodov klinické příznaky tohoto patologického vývoje v důsledku laserového záření. Nemoc je nejčastější mezi ženami. Obvykle dochází po 60 letech. Hlavní příčinou vývoje v mladém věku jsou traumatické poranění. Zvláštností ruptury sítnice je to, že u 45% pacientů klinická symptomatologie neodpovídá skutečným změnám ve vnitřním skořápce oka. Často to vede k hypodiagnostice a diagnóze k pozdějšímu datu.

Příčiny ruptury sítnice

Tvorba perforované ruptury může být způsobena periferní retinální dystrofií. Současně v zředěné zóně vznikla synechie mezi vnitřním pláštěm oční koule a skleněným tělem. Tato těsnění mohou také vyvolat chlopně. V srdci patogeneze spočívá vniknutí koloidních hmot z dutiny sklivce do prostoru mezi ním a sítnicí. V tomto případě jsou výrazné synechiee spouštěcí prasknutí a následné oddělení. Porušení integrity vnitřního pláště oka v oblasti projekce zubaté linie způsobuje poškození oka nebo iatrogenních lézí.

Ruptura makulární sítnice traumatické geneze nastává, když se nárazová vlna pohybuje po podélném rozměru oční bulvy. Etiologickým faktorem této patologie může být nedodržení lékařských doporučení v pooperačním období po léčbě reumatogenního oddělení. Důležitou roli v mechanismu vzniku ruptury sítnice hrají atrofické změny v oblasti foveolárních fotoreceptorů, zvýšený nitrooční tlak, tvorba epiretinální membrány. Takéto onemocnění vyvolávají destruktivní změny v oblasti sklivce a centrální chorioretinální dystrofii.

Poškození vnitřního skořápky oka ve žluté skvrně se objevuje na pozadí časné cystické sklerotické dystrofie makulární zóny nebo ischémie sítnice. Ruptura sítnice v oblasti ploché části ciliárního těla se rozvíjí s uzavřeným traumatem oka. V tomto případě se proces často zhoršuje místním otřesem. Vznik této patologie přispívá ke zvýšené fyzické námaze, poranění hlavy, psycho-emoční nadměrné zatížení, zvýšený nitrooční tlak, krátkozrakost v anamnéze.

Symptomy ruptury sítnice

Existují úplné a lamelární ruptury sítnice. Při úplném roztržení jsou poškozeny všechny vrstvy vnitřního pláště oční bulvy, zatímco lamelární léze vykazují částečné narušení integrity povrchu. Klinická symptomatologie onemocnění je určena stupněm zapojení do patologického procesu vrstev sítnice a lokalizace poškození. U řady pacientů dochází k delšímu přetržení sítnice nebo se objevuje pouze při zvýšené vizuální zátěži. Při jednostranném procesu se symptomy patologie mohou objevit po uzavření zdravého oka.

Při úplném přetržení sítnice se pacienti stěžují na náhlý výskyt "záblesků světla" před očima. Tento příznak se vyvine v důsledku napětí vnitřního pláště oční bulvy nebo podráždění zrakového nervu. Lamelární poškození pouze ve vzácných případech vede k rozvoji fotopyzy. V takovém případě se často objevují v temné místnosti nebo na pozadí emočního přetížení. Ve většině případů pacienti nemohou určit přesný čas ruptury sítnice. Ve vzácných případech je onemocnění náchylné k nezávislému regresi s následnou obnovou vizuálních funkcí.

Pokud je prasknutí sítnice doprovázeno posteriorním oddělením nebo krvácením do sklivce, pacienti si před očima uvědomí vzhled "mušek" nebo "závojů". Lokalizace patologického procesu v periferních oblastech vede k výskytu defektů zorného pole. Při makulární prasknutí sítnice dochází ke snížení zrakové ostrosti, což je spojeno s akumulací tekutiny v subretinálním prostoru. Centrální scotomy se vyskytují pouze s nárůstem velikosti léze. V tomto případě zvýšený nitrooční tlak vyvolává atrofii optického nervu, což může způsobit slepotu. V případě excentrického uspořádání vady se zraková ostrost udržuje v normálním rozmezí. Komplikace prasknutí sítnice: oddělení, hypémy, hemophthalmie nebo atrofie optického nervu.

Diagnóza ruptury sítnice

Diagnóza sítnice je založen na anamnestické výsledky datové oftalmoskopie, viziometrii, tonometrie, biomikroskopii, optická koherentní tomografie (OCT), ultrazvukové (US) z oční bulvy v režimu B. S oftalmoskopie mohou být detekovány kolo vada nebo podlouhlý tvar s lokalizací v ploché části řasnatého tělíska, foveolární zóně nebo obvodovou část sítnice. Ruptura sítnice může mít různé trvání a hloubku. Při průniku všemi vrstvami v dolní části poškozené zóny je zobrazena celistvost pigmentového epitelu a dystrofických ložisek jako žluté barvy. Na okraji prasknutí má sítnice opuchnuté okraje.

Stupeň redukce zrakové ostrosti je určen metodou viziometrie. Při excentrickém roztržení nejsou zhoršeny vizuální funkce. Velké poškození sítnice vedou k oslepnutí. Přidání hyphema nebo hemophthalmu stimuluje zvýšení nitroočního tlaku, což je potvrzeno metodou tonometrie. Biomikroskopické vyšetření může detekovat zónu ruptury sítnice s odlišnými okraji. Subretinální prostor určuje akumulaci tekutiny. Nad oblastí poškození je identifikována pojivová tkáň, která nakonec může tvořit pseudomembrán. V dlouhém průběhu onemocnění dochází na okraji prasknutí cystickými změnami, následovanou hyperplasií nebo retinální atrofií.

Pomocí OCT je zóna ruptury sítnice a změny v okolní tkáni vizualizovány. Tato metoda umožňuje stanovit rozsah a hloubku vady, jakož i posoudit stav vitreomakulárního povrchu. Ultrazvuk v režimu B umožňuje identifikovat mezeru, prověřit stav sítnice a sklivce. Pomocnou diagnostickou metodou v oftalmologii je fluorescenční angiografie, která pomáhá diferencovat rupturu sítnice od choroidální neovaskularizace.

Léčba ruptury sítnice

Taktika léčby závisí na umístění, trvání a hloubce trhliny sítnice. Při malém poškození vnitřního ostění nebo lamelárního prasknutí se pacientům doporučuje, aby pozorně sledovali oční kontakt s oftalmologem, protože tyto vady jsou náchylné k samo-regresi. Při absenci známky regenerace se provádí laserová koagulace. Během operace se používá argonový laser, jehož vlastnosti vedou k místnímu zvýšení teploty s další koagulací. Chirurgická intervence se provádí v rámci regionální anestézie. Výhodou této techniky je možnost vlivu na omezenou plochu.

Při úplném přerušení makuly sítnice se doporučuje vitrektomie. V průběhu endoskopické operace se provádějí tři malé řezy. Prostřednictvím prvního řezu se do oka vstříkne kapalina, aby se udržel nitrooční tlak. Druhý přístup je nezbytný pro osvětlení. Třetí řez se používá k provádění chirurgických manipulací. Při opakovaném zvětšení pomocí vakuových pinzet je provedena demontáž membrány skelného těla. V závěrečné fázi operace je poškozená část sítnice fixována perfluorodecalinem nebo jinými umělými polymery. Tato metoda vylučuje iatrogenní trakční oddělení sítnice a do jisté míry obnovuje zrakovou ostrost.

Prognóza a prevence

Zvláštní prevence ruptury sítnice nebyla vyvinuta. Nešpecifická preventivní opatření jsou omezena na dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti při práci s materiály, které vyžadují ochranné brýle nebo přilbu. Prognóza života a schopnost pracovat s prasknutím sítnice závisí na rozsahu léze. Při malém poškození vnitřního pláště oční bulvy je možné samostatnou regresi. Pacienti s tímto typem poranění je nutno sledovat u oftalmologa. Včasná diagnóza a léčba jiných forem poskytuje příznivou prognózu. Při absenci vhodné terapie existuje vysoké riziko slepoty a dalšího postižení pacienta.

Síť je napnutá

Při dalším vyšetření doporučil oftalmolog posílit sítnici "vypalováním", protože je velmi napnutá. Na klinice oční mikrochirurgie, naopak - neříkali, abychom se pospíšili, vysvětlil, že laserová koagulace se nyní provádí pouze s trhlinami a odštěpením sítnice. Zvedli jsme torická kontaktní čočky (používali jsme jednoduše čočky). Můžete se nějak vyjádřit k radám lékařů. Mám -7D + astigmatismus. Mám 19 let. Vize stále pomalu klesá. Byla přidána amblyopie. Před 5 lety byla provedena skleroplastika.

Dobrý den, Katya!
V nepřítomnosti není možné rozhodnout o účelnosti posilování laserové sítnice. Nejdříve potřebujeme diagnostiku a vyšetření na naší klinice, která poskytne potřebná doporučení.

Ruptura sítnice - proč se to děje a zda je vážné

Jakákoli patologie a nemoci spojené s lidskými očima jsou zpravidla velmi nebezpečné. Koneckonců, riziko ztráty vidění je pro moderní lidi velmi kritické - převážná většina okolních informací, které vnímáme s pomocí očí. Patologie jsou však odlišné - a v případě některých z nich lidé úplně nerozumí, jakou škodu dělají a v zásadě nesou. Příkladem je ruptura oka v sítnici.

Co to je?

Vzhledem k sítnici, velmi jemné citlivé tkáni, člověk vnímá světlo. Skládá se z kuželů a prutů, které nepřetržitě přeměňují světelné impulsy na signály určené pro mozku a pomáhají vnímat okolní skutečnost. Síť je umístěna v blízkosti speciálního sklovitého těla a je k ní připojena podél linie zubů. Pokud dojde k porušení, zničení skelného těla, které může vést ke slepotě. Někdy se mohou pod vlivem různých faktorů vytvářet ruptury v sítnici.

Také si přečtěte, co je to kolobom a centrální heterochromie.

Příčiny

Abychom pochopili důvody, je třeba vědět, jaké druhy retinálních ruptu mohou lidé mít.

Protože základní klasifikace se provádí přesně na základě toho, co přesně způsobilo problém v konkrétním případě.

Když problém již vznikl, některé faktory mohou ještě více zhoršit:

 • Ostré skoky a sklony.
 • Zvýšená fyzická aktivita.
 • Silný stres.
 • Poranění hlavy.
Vnější projev ruptury sítnice

Symptomy

Často se symptomy, které se vyskytují v této patologie, může být zaměněn s jinými příznaky očních chorob, je proto nutné při detekci funkce uvedené níže se vztahují na odborníkovi, aby se provedla podrobný průzkum.

Větší plán pro strukturu oka

Mezi hlavní příznaky patří:

 • Moucha před očima. Objevují se při krvácení do sklivce, při poškození krevní cévy nebo při zadním oddělení sklivce.
 • Náhlé záblesky světla. A objevují se, také v temných místnostech, kde není světlo. Problém nastává, když je vnitřní plášť napnut, který se vyskytuje v oblasti prasknutí.
 • Zhoršení vidění. Viditelné objekty začínají deformovat nebo zorné pole se zužuje. To se obvykle vyskytuje v důsledku progrese oddělení sítnice, které dosáhlo oblasti centrálního vidění, a proto způsobuje podobné problémy.
 • Závoj před očima. Důležité je, že tento účinek se vytváří pouze na jedné straně. To znamená, že kvůli prasknutí začíná oddělení sítnice a existuje riziko úplné ztráty vidění. Tento příznak ukazuje, že problém je v opomíjené fázi.

Mnozí tyto příznaky odpisují kvůli únavě nebo únavě, ale v praxi, když se opakovaně objevují, musíte v každém případě podstoupit průzkum.

Diagnostika

Nejčastější příznaky, které by mohly ukázat, že dochází k přerušení sítnice, jsou buď nepřítomné, nebo nejsou zřetelně vyslovovány. Výskyt tohoto problému tedy můžete zjistit pouze při plném oftalmologickém vyšetření.

Během tohoto vyšetření lékař dokáže stanovit jak množství, tak velikost rozpadu a také stanovit, jak provést další léčbu.

Makuální poškození sítnice oka

Léčba

Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, abyste předešli možným negativním důsledkům. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit.

 • Pokud dojde k prasknutí bez oddělení sítnice, provede se laserová koagulace. Pomocí laseru je vytvořena speciální bariéra, která blokuje rozvoj patologie. Současně se sítnice přitlačí na sklovité tělo, pod ním se nevytváří žádný výpotek, postup je dostatečně bezpečný a účinný.
 • Pokud dojde k centrální / makulární laceraci, je nutná vitrektomie. V tomto postupu se provádějí tři malé průrazné pohyby. V díře od prvního dílu je dodávána kapalina, která vám umožňuje zvětšit velikost oka a neumožnit jeho kontrakci. Druhá punkce je určena pro svítidlo. Třetí je nezbytná pro dodávku nástrojů, kterými se postup provádí. Objektiv je umístěn na oko, což pomáhá chirurgovi zvětšit obrázek. Pomocí speciálního nástroje, podtlakové pinzety, membrána se odstraní sklovitý oko - pro tuto patologii, je tato forma je membrána je příčinou diskontinuity. Když se postup provádí, přičemž poškozená část oka je upevněn pomocí perfluordekalinu, který tlačí sítnici, šíření na jeho povrchu, ale aniž by mu škodu.
 • Můžete také provést kryochirurgii, která může také zastavit proces oddělení sítnice. Jeho princip je podobný laserové koagulaci (ačkoli se laser již nepoužívá), pouze to vede k zamrznutí zadní stěny oka za místem, kde dochází k prasknutí. Postup je prováděn lokální anestezií.

Komplikace

Komplikace předčasné léčby mohou být významné. Přestávky, bez ohledu na typ mohou být, jsou velmi nebezpečné, protože mohou potenciálně vést k odchlípení sítnice - a pak vizi začít vážný problém. V extrémních případech je možná úplná ztráta vidění. Proto nelze léčbu v žádném případě odložit, je třeba věnovat pozornost prvnímu z výše uvedených symptomů.

Komplikace léčby jsou nepravděpodobné, ale neustálé sledování oftalmologem je nezbytné, jinak může člověk časem prožívat nové nespojitosti.

Prevence

Abychom zabránili rozvoji této patologie, nebo pokud již došlo k jejímu zhoršení, je třeba dodržovat řadu opatření. Je nezbytné zachovat šetrný životní styl ve vztahu k oči, nepřeplňovat je zbytečně a vyhýbat se dlouhodobému vystavení ultrafialovému světlu. Měli byste se také snažit chránit oči co nejvíce z různých úrazů.

Výběr měkkých kontaktních čoček: co stojí za to věnovat pozornost, se naučíte kliknutím na tento odkaz.

Video

Závěry

Ruptura sítnice je vážným problémem, který může v případě zanedbání vést k vážným následkům. Z prvních označení je proto třeba přijmout vhodná opatření. Totéž platí pro oddělení sítnice. V každém případě, pokud zjistíte, že některé příznaky nemusí být nutně toto onemocnění, pak v každém případě musíte kontaktovat kliniku. Charakteristickým rysem starších osob je výskyt takových onemocnění, jako je presbyopie. Toto onemocnění může být důsledkem počátečního stadia prasknutí sítnice.

Ruptura sítnice: příčiny, příznaky a léčba

Vzhledem k mnoha faktorům se mohou vyvinout oční choroby, které vedou ke zhoršenému vidění a dokonce ik slepotě. Patří sem mezera retiny - sítnice, díky níž naše oči vnímá světlo. Zůstává pochopit, co způsobilo tuto patologii, jak se projevuje a jak se s ní zachází.

Je to vážné?

Síť je tenká tkáň, která nepřetržitě přeměňuje energii světelných pulsů a přeměňuje ji na mozek. Díky tomu člověk vnímá objekty, které ho obklopují.

Kód ICD-10

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí této oční patologie, kód H33 : oddělení a prasknutí sítnice.

Příčiny

Síťová sítnice může být ředěna několik let.

Hlavní příčiny léze:

 1. Porušení integrity horní nebo dolní části sítnice v důsledku chronické atrofie.
 2. Roztrhnutí horní oblasti sítnice ze strany chrámu nebo nosu v důsledku oddělení zadní hyaloidní membrány.

Společné faktory, které zhoršují problém a způsobují oslabenou prasknutí sítnice, jsou:

 • poranění hlavy;
 • ostrý svah nebo skok;
 • stresující stav;
 • aktivní fyzická aktivita;
 • zvýšený krevní tlak;
 • mechanické poškození oční bulvy;
 • závažná forma myopie.

U osob starších než 50 let je patologie mnohem častější při oddělení sítnice a dalších očních onemocnění. Pacienti s diabetem a těhotnými ženami jsou také ohroženi.

V závislosti na příčinách patologie je ruptura sítnice těchto typů:

 1. Holey. Je pozorován v místech ztenčení oka. Často je tento problém doprovázený oddělením sítnice.
 2. Makulární. Jedná se o nejzávažnější formu patologie, která způsobuje částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. Porušení integrity tkáně se objevuje v oblasti centrálního vidění a vyžaduje chirurgický zákrok.
 3. Ventil. Přerušení sítnice je spojeno se zadní delaminací sklivce.
 4. Na zubaté čáře. Pozorováno s traumatem lebky, otřesy a modřiny. Síťová skořepina se současně odlomí na okraji skloviny.

Ruptura sítnice (foto)

Každý z těchto typů patologie vyžaduje včasnou léčbu.

Symptomy

Malé zlomení sítnice po dlouhou dobu nemusí být cítit, takže se obvykle pacientka obrací na doktora příliš pozdě.

Mezi hlavní příznaky poškození tkání patří:

 1. Moucha před očima. Často pozorován při malých krváceních v dutině sklivce.
 2. Pocit závoje před vámi. Toto znamení může hovořit o oddělení sítnice.
 3. Bliká ostré světlo. Nejčastěji se vyskytují v tmavých místnostech a jsou způsobeny napětím vnitřního pláště v okamžiku prasknutí.
 4. Špatná vize. Pacient zúžil zorné pole a zkreslil viditelné předměty.

Často jsou známky této patologie zmatené s dalšími onemocněními očí. Na první pohled se může zdát, že všechno je záležitostí únavy nebo přepracování.

Léčba

Patologická léčba by měla být podána okamžitě po diagnostice ruptury sítnice. Problém lze vyřešit pouze chirurgickým zákrokem.

Provoz

Dnes existuje několik typů provozních metod:

 1. Pneumatická retinopexie. Do dutiny skloviny se vloží injekční lahvička s plynem, která drží sítnici společně s choroidem. Po 2 týdnech je trvale fixován pomocí laseru nebo kryopexie.
 2. Vitroectomie. Pokud má pacient rupturu makulární sítnice, operace se provádí nahrazením skelného těla speciálním solným roztokem.
 3. Laserová koagulace. Častou metodou chirurgického zákroku, který ovlivňuje specifické oblasti pomocí laserů, "utěsňuje" křehké místa sítnice. Operace se provádí v lokální anestézii a trvá nejdéle půl hodiny.

Jednou z nejúčinnějších metod léčby je laserová terapie. Recenze ve většině případů jsou pozitivní. Ale i po operaci je nutné neustále sledování stavu oka, aby se předešlo dalším patologickým stavům. Během rehabilitačního období je důležité zachovat šetrný životní styl a zabránit dlouhodobému vystavení účinkům UV záření, stejně jako faktory, které mohou poškodit oko.

V průměru pro laserovou koagulaci sítnice bude muset být podáno jedno oko 9 tisíc rublů.

Vitroectomie je dražší. Jeho cena může dosáhnout 100 tisíc rublů.

Lidové prostředky

V případě ruptury sítnice jsou způsoby léčby lidí bezmocné. Jsou schopné pouze zmírnit příznaky onemocnění a urychlit dobu zotavení.

Je užitečné vzít dovnitř při porušování integrity bylinných infuze sítnice, odvarů na jehličích jehlách, existuje více produktů obsahujících mnoho vitamínů a minerálů.

Používají se také oční lotiony na základě:

Před použitím alternativní medicíny byste měli konzultovat odborníka!

Abyste zabránili prasknutí sítnice, je důležité sledovat vaše zdraví a každý rok podstupovat vyšetření u oftalmologa. Je nutné sledovat krevní tlak a hodnoty glukózy a také být co nejméně v pozadí počítačového monitoru.

Známky oddělení sítnice

Oddělení sítnice: příčiny, příznaky, léčba oddělení

Síťová sítnice je struktura sestávající z množství nervových vláken, vizuálních receptorů (pruty a kužele), které mají funkci absorbující světlo a neuromuskulární funkci. Mnoho clusterů nervových a cévních elementů může částečně kompenzovat nedostatek vidění při patologických změnách.

Ve vyjádřeném stadiu onemocnění se vyvine úplná ztráta zraku, ve vizuálním centru mozku se tvoří nevratné změny.

Již řadu let studuji problém špatného vidění, a to krátkozrakost, hyperopii, astigmatismus a kataraktu. Doposud bylo možné tyto nemoci řešit pouze provozním způsobem. Ale chirurgie k obnovení vidění je drahá a ne vždy účinná.

Rychle jsem informoval dobrou zprávu - oční lékařský vědecký střed Ruské akademie lékařských věd dokázal vyvinout lék, který zcela obnovuje vizi BEZ OPERACE. V současné době je účinnost této drogy téměř 100%!

Další dobrá zpráva: Ministerstvo zdravotnictví provedlo speciální program, který kompenzuje téměř veškeré náklady na drogu. V Rusku a zemích SNS až do lze získat jeden balíček tohoto léku ZDARMA!

Patologické změny lze vysledovat při krvácení, traumatickém zranění, dědičné patologii struktury cévního a nervového systému.

U starších pacientů je příčinou odloučení degenerativní dystrofické poruchy spojené s narušením výživy a zásobování krví v pozadí sekundárních degenerativních dystrofických onemocnění. V hypertenzním onemocnění se vytváří zvýšené napětí sítnice v důsledku zvýšeného tlaku uvnitř malých kapilár.

Oddělení (oddělení) sítnice - co to je: příčiny

Izolujte sekundární a primární oddělení. Primární forma se vyvíjí z regmatogenních důvodů. Sekundární forma je exsudativní, tažná.

Vzhled výše uvedených nosologických typů je způsoben provokativními faktory:

 • Abnormality struktury cév;
 • Krátkozrakost;
 • Diabetes mellitus;
 • Hypertenzní onemocnění;
 • Degenerativní podmínky fundusu;
 • Astigmatismus;
 • Těhotenství;
 • Operace očí.

U rhegmatogenního oddělení sietnice se postupně zvyšuje patologické poškození cév a nervových vláken. Krvácení, bobtnání vedou k oddělení cévních a retikulárních membrán. Podobné změny se vyvíjejí pod vlivem kraniocerebrálních poranění (u sportovců, boxerů) s nadměrným fyzickým stresem, periodickými hypertenzními krizemi. Tyto odrůdy patří mezi řadu traumatických možností.

Vypadavé varianty se objevují na pozadí určitých onemocnění:

Buďte opatrní

Nedávno operace obnovy vize získají obrovskou popularitu, ale ne všechno je tak hladké.

Tyto operace přinášejí velké komplikace, navíc v 70% případů, v průměru jeden rok po operaci, zraku opět začne klesat.

Nebezpečí spočívá v tom, že brýle a čočky nepůsobí na ovládaných očích, tj. člověk začíná vidět horší a horší, ale nic se s tím nedá dělat.

Co mají lidé dělat s nízkou vizí? Koneckonců, v době počítačů a gadgetů, mít 100% vidění je téměř nemožné, pokud samozřejmě nejste geneticky nadaný.

Ale existuje cesta. Oftalmologické vědecké centrum Ruské akademie lékařských věd dokázalo vyvinout drogu, která zcela obnovuje zrak bez operace (krátkozrakost, dychtivost, astigmatismus a katarakta).

V současné době se koná federální program "Zdravý národ", v němž je vydán každý občan Ruské federace a SNS jeden balíček této drogy ZDARMA! Více informací naleznete na oficiálních stránkách společnosti MINZDRAVA.

Získejte balíček redukce vize

 • Nádory;
 • Okluze;
 • Zánět;
 • Diabetická retinopatie;
 • Srpkovitá anémie;
 • Intoxikace, toxoze.

Když exsudace infiltrace se vyskytuje v oku, což zvyšuje místní tlak. Patologie vede k rozvoji sekundární oftalmologie - glaukom, šedý zákal.

Traumatické typy oddělení jsou tvořeny s traumatem očí. Odstraněny pouze provozními metodami. Samoléčení není možné. Nepomějte a konzervativní prostředky.

Vědecká literatura naznačuje ještě jeden důvod oddělení sítnice - genetické vady. V praxi se tato odrůda vyskytuje u několika členů rodiny, ale lokalizace abnormálních genů není stanovena.

Symptomy oddělení sítnice

Lidé s vysokým stupněm krátkozrakosti často prožívají revmatogenní oddělení. Symptomy jsou spojeny s pronikáním tekutiny z sklivce skrz slzy pod pláštěm. Zvýšené riziko onemocnění u lidí s vysokým stupněm krátkozrakosti je způsobeno dilatací nitroočních tkání. Protahování sítnice je provokujícím faktorem, který vede k úplné ztrátě vidění bez okamžité léčby.

Příznaky exsudativního oddělení jsou pozorovány při změně vitreózní humoru, kdy vazební tkáň narušuje normální fungování. Jizvy protahují sítnici, mění její morfologické vlastnosti, ale nedochází k prasknutí, objeví se krvácení, otoky tkání.

Při traumatické odrůdě ze strany cévní membrány se tekutina nadměrně hromadí v důsledku poškození tepen. Podobné morfologické změny vyvolávají nádory intraokulárních tkání.

V případě závažných příznaků úplného oddělení - ztráta zraku, krvácení, otoky uvnitř oka, pouze chirurgický zákrok pomáhá obnovit vizuální funkci.

Je důležité určit časné příznaky exfoliace:

Příběhy našich čtenářů

Obnovená vize na 100% domu. Je to měsíc, co jsem zapomněl na brýle. Ach, jak jsem trpěl, neustále přemýšlel, aspoň abych něco viděl, nosit brýle byl plachý a nemohl jsem nosit čočky. Operace pro korekci laseru je drahá a dokonce i oči říkají, že po nějaké době stále klesá. Nevěřte tomu, ale našel jsem způsob, jak zcela obnovit svou vizi na 100% doma. Měl jsem krátkozrakost -5,5 a za pouhé 2 týdny jsem začal vidět 100%. Pro všechny, kteří mají špatný zrak - přečtěte si nutně!

Přečtěte si celý článek >>>

 1. Flash, který se nachází v části spánkové kosti v oku pacienta;
 2. Plášť z poškozené strany s pohybem hlavy. Progrese vede ke zhoršení příznaků, takže člověk postupně ztrácí zrakové funkce;
 3. Akumulace velkého počtu "mouch" je hlavním projevem nemoci. Vzniká na pozadí krvácení, což vede k prasknutí sítnice, edému sklivce.

Uvedené morfologické změny vedou ke snížení zrakové ostrosti. Když se podíváme na okolní objekty, člověk vidí zkreslený, pohyblivý obrys. Obrysy objektu jsou rozmazané.

Během spánku klesá edém, protože oko spočívá. Vize se zlepšuje, takže se pacient zdá, že ztráta vizuální funkce večer je výsledkem únavy pro den. Dočasná povaha ztráty zrakové ostrosti v průběhu progrese onemocnění vede k trvalým symptomům.

Nemůže-li se stát podmínkou použití lidových léků a očních kapek, zjistíte-li tedy první popsané patologické příznaky, měli byste se okamžitě poradit s lékařem. Přísný odpočinek v posteli se doporučuje, aby se zabránilo progresi v ambulantních podmínkách.

Metody diagnostiky oddělení sítnice

K zabránění slepoty by měly být včas zjištěny včasné projevy nosologie. Kromě klinických příznaků pro ověření patologie se používají klinické a instrumentální metody:

 1. Oftalmoskopie;
 2. Ultrazvukové skenování.

Oftalmoskopie pomáhá detekovat edémy, krvácení v podložce. Domácí oční lékaři mají několik metod diagnostiky - nepřímou oftalmoskopii, čočkou se třemi zrcadly. Evropští odborníci mají mnohem širší arzenál metod.

Ultrazvuková vyšetření oka je předepsána zakalenou čočkou. Nemožnost oftalmoskopie u sklivcových lézí způsobuje potřebu alternativní diagnózy pomocí ultrazvuku.

Pro včasnou diagnózu odloučení doporučují odborníci Světové zdravotnické organizace vytvoření skupin pacientů s vysokou pravděpodobností odloučení. Onemocnění se často projevuje u lidí s těžkou myopií, hypertenzními pacienty.

Posouzení životaschopnosti nitroočních tkání pro předpovídání možných patologických poruch v budoucnosti se provádí pomocí elektrofyziologických vyšetření.

Moderní metody diagnostiky oddělení sítnice:

 • Tonometrie ukazuje snížení nitroočního tlaku. pod 16 mm.. str.
 • Perimetrie - odhaluje odchylky bočního vidění;
 • Elektrofyziologické vyšetření určuje funkčnost optického nervu, nervového systému;
 • Studium zrakové ostrosti;
 • Oftalmoskopie - pomáhá zviditelnit oblast sítnice vad;
 • Ultrazvukové vyšetření ukazuje objemy destrukce, zakalení čočky a rohovky, které jsou často kombinovány s patologií.

Evropské kliniky mají schopnost pečlivě prozkoumat stav nitroočního dna. Takové vybavení nám umožňuje identifikovat patologii v počáteční fázi.

Léčba oddělení sítnice - moderní metody

Hlavní podstatou léčby pro prasknutí sítnice je uzavření vady. Pro tento účel se používá laserová kauterizace nebo expozice za studena. Pod vlivem postupů dochází k zjizvení vady. Integrita se rychle obnoví zavěšením silikonového těsnění, aby se vaskulární obálka přiblížila k oddělené sítnici.

Pro chirurgický zákrok se používají následující postupy:

 1. Laserová koagulace pro ředění a omezení míst zlomenin;
 2. Vitrektomie - k odstranění změněného sklovitého těla, zavedení tekutého silikonu, fyziologického roztoku. Pro zlepšení vlastností kapaliny se používá perfluorovaný uhlovodík k přiblížení cévní membrány k sítnici;
 3. Kruhová výplň;
 4. Montáž místních tuleňů - s částečným oddělením.

Volba metody je stanovena chirurgem individuálně na základě diagnostických dat, povahou průběhu onemocnění u každého jednotlivce.

Lidové prostředky pro oddělení sítnice

Spolu s léčivými přípravky a operačními metodami se používají lidové léky, které zlepšují proces hojení, ale nemohou být použity k monoterapii patologie.

Med obsahuje mnoho přírodních látek (mikroelementy, vitamíny), enzymy, flavonoidy.

Klinické studie ukazují, že mazání medu oko vede k normalizaci trofických vlastnosti, hojení traumatických defektů, podporuje vstřebávání zánětlivých ložisek.

Kompozice obsahuje antibakteriální, antivirová léčiva, antimykotické látky. V lidové medicíně byl med použit ke zmírnění zánětu z očí, k léčení tuberkulózních lézí spojivky.

Med pro oči není produkt, který včelaři shromažďují. Pouze s průmyslovou výrobou léků mají odborníci možnost vytvořit požadovanou lékařskou formu. Pro tyto účely farmaceutické společnosti vyvíjejí speciální včely, u kterých je med vybírán v malých množstvích po dlouhou dobu. Složitost přípravy přípravku definuje vysoké náklady, ale náklady jsou odůvodněny lékařskými vlastnostmi.

Pozor prosím! Při oddělení sietnice by se nemělo provádět samoléčba. Malé mezery nevedou k významné ztrátě vidění, ale postupně se zvyšuje velikost oddělení. Pokrok patologie vede k nezvratným změnám a úplné slepotě.

Známky oddělení sítnice, diagnóza, metody léčby

Posted by deneb on Mon, 02/20/2017 - 00:23

Oddělení sítnice je jedním z nejkomplexnějších v léčbě patologií v oftalmologii. Síť je jednou z nejdůležitějších a současně nejkřehčích útvarů oka. Mnoho z forem této nemoci se léčí obtížně, některé - a zároveň neizlechimy.Otsutstvie včasné léčby může pacient čelit snížení zrakové ostrosti v nejtěžším případě - snad i jeho úplnou ztrátu. V závislosti na vlastnostech vzniku a průběhu onemocnění, by měla být chirurgická léčba provádí buď ihned, nebo v plánovitě, po vhodné přípravě pacienta na léčbu operatsii.Operativnoe je jediný způsob, který umožňuje léčit, nebo alespoň zastavení progrese patologického procesu. Oddělení sítnice může být jak nezávislou chorobou, tak komplikací jiných nemocí. Obsah:

Sítnice - strukturální znaky a vnitřní plášť je funktsionirovaniyaSetchatka oči, stejně jako důležitá oddělení okrajové části zrakového analyzátoru. Skládá se z buněk, které mohou nejen vnímají elektromagnetického záření ve viditelném spektru, ale i v budoucnu převést toto světlo na nervové impulsy, které mohou být vnímány v mozku.S anatomické hlediska sítnice je poměrně tenká skořápka, která po celé své délce sousedí s jednou stranou sklovitého těla a druhého na tzv. chorobu. Má dvě vrstvy - smyslové a pigmentované. V tomto případě se tyto dvě vrstvy mají pevné spojení pouze v oblasti zrakového nervu a tzv ozubeného linii.V zbývající body vrstev jsou spojeny poměrně nekonsolidovaného povahy polysacharidu látky a gradientu osmotické vzhledem k existenci vlhkosti a iontů, které se objevují v cévnatce. Pod odchlípení sítnice na mysli jen vypouštění pigmentových vrstev a vzájemně dotýkat druga.Proiskhodit je nejčastější u starších pacientů, ale některé nemoci a traumatické poranění mohou způsobit odchlípení sítnice a mladá vozraste.V sítnici sám o sobě je obvyklé rozlišovat různé části velikostí - vizuální a nevidomé. Vizuální část má poměrně složitou strukturu, tak i heterogenní strukturu - pod mikroskopem v sítnici vylučují deset vrstev. Struktura sítnice také produkovat dvě skvrny - mrtvý úhel a žlutá skvrna pyatno.Slepoe je místo tvorby zrakového nervu procesů nervových buněk, a bod vychází z oční bulvy. Světelně citlivé buňky nemají tuto část sítnice, odtud název. Žlutá skvrna naopak, má velký počet kuželů, a je zodpovědný za podrobnou centrální možného vidění. Odchlípení sítnice - zejména klasifikace mechanismu funkce výskytu zabolevaniyaIskhodya, existují tři varianty tohoto provedení očního patologii.Regmatogenny otsloykiProiskhodit především při přetržení sítnice. Skelný (nebo spíše - jeho tekutá část) vstupuje do mezery vytvořené v pigmentové vrstvy a způsobuje jeho odstup od pigmentové vrstvy. Přestávky jsou spojeny, zpravidla, nebo degenerativního procesu okrajových částí sítnice, nebo věkové změny v přilehlé části sklivce tela.Traktsionny variantVoznikaet v případě vytažení neurosenzorického vrstvu abnormální tkáně, která je ve sklivci. S natahování může způsobit zlomení fotosenzitivní vrstvy, v tomto případě to bude mísit trakční-rhegmatogenní oddělení. Časté příčiny delaminaci provedení jsou diabetická retinopatie, retinopatie nedonošených, a penetrující poranění glaza.Eksudativny variantVoznikaet s akumulací tekutiny mezi vrstvami sítnice, a tento stav je ve většině případů se vyskytuje u různých patologických stavů, které ovlivňují cévnatky.Iskhodya stupeň závažnosti lézí, rozlišují tři kategorie: Kategorie 1: Síť je plně mobilní, dobře rozložená. Protahování sklivce je poměrně slabé. Po tři nebo čtyři dny, během které jsou v souladu s lůžku, sítnice je již spjat cévnatky při přestávce. Pevné záhyby, jakož i přilnavost k sklivce v tomto závažnosti net.Kategoriya vtorayaOpredelyaetsya tažné z těla sklivce, po třech až čtyřech dnech dodržování přísného klid na lůžku sítnice je částečně narovnal a je přilehlý k nespojitosti v cévnatky, ale zcela v bodech nespojitosti nejsou sousedí. Pájení sklivce je spojeno se zlomeným ventilem. Pevné sítnice záhyby v průzkumu ne obnaruzhivayutsya.Tretya kategoriyaOpredelyayutsya vyjádřeno trakční změny v sklivce. Síťina nezačne praskat ani při dlouhodobém dodržování odpočinku v posteli. Jsou definovány definované drsné záhyby. Podmínky, které mohou usnadnit odchlípení setchatkiDostatochno velkého počtu patologických stavů může přispět k rozvoji odchlípení sítnice. Je to jako oční choroby, a mohou být identifikovány komplikace jiných patologických stavů, které mají vliv na orgán zraku, stejně jako některé rysy obrazu zhizni.Sredi přispívající faktor:

 1. Myopie vysokého stupně. Tato podmínka předchází odloučení ve více než polovině případů.
 2. Statické změny sklivce.
 3. Operační léčba katarakty.
 4. Různé infekční a zánětlivé léze očí.
 5. Dystrofické změny v sítnici. Nejnebezpečnějším z hlediska dalšího vývoje tohoto onemocnění je tzv. Lattikulární dystrofie, stejně jako stav, jako je degenerace cévní sítnice.
 6. U diabetes mellitus se často objevuje komplikace této endokrinní patologie, jako je diabetická retinopatie. Toto onemocnění je jednou z nejčastějších příčin vývoje traktu tohoto patologického stavu.
 7. Abstinence může být pozorována také u těhotných žen. Zvláště často tato onemocnění postihuje ženy, které zaznamenaly komplikace těhotenství a porodu. Mohou to být komplikace, jako je eklampsie a preeklampsie, diseminovaný intravaskulární koagulační syndrom a další stavy.
 8. Novotvary sítnice jsou jak benigní, tak maligní.
 9. Genetická predispozice, stejně jako některé dědičné nemoci.
 10. poranění očí, zejména pronikání trauma často trpí i sportovci vzpírání, bojových umění a dalších traumatických sportů.

Odchlípení sítnice - klinické proyavleniyaV některých případech velmi autoskel jevy předcházet prekurzory, které jsou způsobeny mechanického dráždění. Ty mohou být záblesky světla, blesk před očima.Proyavleniya stejný odstup je velmi různorodé, a závisí především na množství a umístění charakteristik lézí. Pacienti se základním onemocněním musí být také informováni o klinických projevů odloučení, především na nejbližší priznakah.Takzhe jsou tyto projevy:

 • Vzhled v pohledu na různé body, letí s plovoucími liniemi a dalšími věcmi. Tento příznak není specifický a může být pozorován při řadě dalších onemocnění.
 • Může dojít ke ztrátě zorného pole (, že pacienti často popisují jako záclona nebo rouškou zraku), přičemž na základě charakteristik optického systému fungujícího oka, bude poškození sítnice je na straně protilehlé k válcované části zorného pole.
 • Někdy může být v zorném poli zakulacená forma zakalení. stejně jako černé plovoucí skvrny a pavučina před očima mohou také znamenat oddělení sítnice.
 • Kromě snížení zrakové ostrosti může dojít k různým deformacím ve vnímání objektů - přímky mohou vypadat zakřivené, pacient může nesprávně vnímat velikost objektů.
 • Periferní verze oddělení sítnice po delší dobu může a vůbec se nezobrazuje.

Tak nemoc není stejná v závislosti na uspořádání došlo defekta.Esli oddělení v horní části, nemoc postupuje rychleji (gravitace), klinický obraz je výraznější. Oddělení v dolních částech po poměrně dlouhou dobu může a vůbec se nezobrazuje. Odchlípení sítnice - diagnóza zabolevaniyaKrome anamnéza onemocnění a stížností pacienta se také používají takové metody vizuálního kontrolního orgánu:

 1. Stanovení zrakové ostrosti pomocí vhodných tabulek s korekcí pomocí brýlí a bez nich.
 2. Perimetrie (studium vizuálních polí). Při oddělování oka periferním sítnicím je tato metoda zvlášť cenná.
 3. Měření intraokulárního tlaku pomocí maklokovského tonometru nebo bezkontaktní metodou - v závislosti na tom, jaké vybavení má daná nemocnice. Konkrétní změny v tomto ukazateli nejsou k dispozici - tlak může zůstat normální a může se zdát, že je zvýšený nebo snížen.
 4. Biomikroskopie oka. Provádí se štěrbinovou lampou a umožňuje vyhodnotit stav fundusu.
 5. V řadě případů (hlavně když je z nějakého důvodu diagnostika pomocí štěrbinové lampy obtížné), použijte metodu ultrazvuku ke studiu struktury oka.

Zvláštnosti předoperační přípravy Léčivé přípravky před operačním zákrokem (i když v pooperačním období jsou užívány mnohé léky) se používají tyto léky:

 • Mideatiki (znamená, že rozšiřuje žákyně) jak dlouhé, tak krátkodobě působící. Jedná se o takové léky, jako je Atropine. Tropicamid a další léky.
 • Antibakteriální činidla ve formě očních kapek (Levofloxacin, Ciprofloxacin a další antibiotika).
 • Protizánětlivé léky ve formě očních kapek (dexamethason, sodná sůl diclofenaku).

Jako prostředek anestezie se nejčastěji používají drogy Lidocaine hydrochlorid a hydrochlorid proxymetakainu. Varianty chirurgické léčby oddělení sietnice V případě této nemoci neexistuje alternativa k chirurgické léčbě. Konzervativní metody nemohou zastavit progresi a obnovit ztracené vidění. Existuje několik metod chirurgické léčby:

 1. Extraclerální balonování. Metoda zahrnuje zavedení speciálního balónu katétrem, který nafoukne, fixuje sítnici. Zároveň se provádí laserová koagulace.
 2. Způsob extrasclerálního plnění. Po specifikaci oddělovacích parametrů je pro každého pacienta individuálně vyrobeno speciální silikonové těsnění. Proveďte řez spojky, po které se na požadovanou plochu sklery aplikuje těsnění. Obnovení vizí tímto způsobem trvá několik měsíců a ve většině případů nelze dosáhnout úplného zotavení.
 3. Vitrektomie. Při této operaci se odstraní část sklivce, laserová koagulace potřebné oblasti sietnice, po níž je chybějící objem naplněn speciální průhlednou hypoalergenní látkou. To je věřil, že toto je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak obnovit vidění v této patologii.
 4. Léčba laserem. Laserové záření produkuje koagulaci potřebné oblasti sítnice, která doslova svaruje sítnici na podkladové tkáně. Tento postup je nejúčinnější v počátečních fázích.

Prevence odchlípení sítnice je kontrola chorob, které přispívají k jejímu rozvoji, jakož i poranění sítnice bez použití mechanického orgánů zreniya.Otsloyka oko i když poměrně vzácné oční onemocnění, ale bez správné zacházení s vysokou pravděpodobností vede ke ztrátě zraku na photoreception úrovni nebo k jeho úplné ztrátě. Pokud máte podezření, že tato patologie je nezbytné, jak se obrátit co nejdříve na zkušeného pomoschyu.O jak z operativní léčba odchlípení sítnice oči dívají na video: odchlípení sítnice - poměrně vzácné onemocnění v oftalmologii, ale při absenci řádné léčby, pravděpodobnost významného snížení nebo úplné ztrátě zraku je velmi je vysoká.

Symptomy oddělení sítnice

Počátečním příznakem oddělení sítnice je často fotopsa ("záblesky", "blesk", "jiskra" v zorném poli). Jejich vzhled je dán skutečností, že impulsy v sítnici jsou tvořeny nejen při zasažení světla, ale i při mechanickém namáhání. Vitreoretinální těsnění utahují sítnici a dráždí fotosenzitimní buňky, což vede k vzniku tohoto jevu.

Oddělení sítnice může být doprovázeno vzhledu plovoucích "mouch", "nití", "bodů" v zorném poli. Tento příznak však není specifický, je velmi častý a nevyžaduje léčbu, ve většině případů je jeho příčinou zničení sklivce.

Někdy rozmazané zaoblený tvar vstoupí do pohledu (Weiss kruh), což svědčí o zadní oddělení a izolaci hyaloid membrány v místě upevnění na optickém disku. Tento stav také potřebuje léčbu. Spolu s tím, náhlý výskyt černých plovoucích skvrn, „web“ v zorném poli může indikovat odchlípení sítnice, která by byla způsobena tím, krvácení do sklivce z poškozených cév při přetržení nebo trakce sítnice.

Pacient může také zaznamenat spád zorného pole, který se projevuje jako "závoj" nebo "závoj" před očima. To je způsobeno exfoliací smyslově vrstvené sítnice a v důsledku toho narušením procesů vizuálního vnímání v ní. V tomto případě je oddělení lokalizováno v opačné přítomnosti vady v retinální části: to znamená, že pokud je zhora viděna porucha zraku, došlo k oddělení v dolních oblastech atd. Pokud proces ovlivnil oddělení, které se nacházejí před přední rovníkem oka, pak se tento symptom nezobrazuje. Pacienti mohou zaznamenat pokles nebo nepřítomnost tohoto příznaku ráno a vzhled večer, což je způsobeno spontánním vstřebáváním subretinální tekutiny.

Oddělení horních částí sítnice probíhá mnohem rychleji než nižší. Tekutina, která se hromadí v subretinálním prostoru, podle fyzikálních zákonů postupně sestupuje a odlupuje podkladové části. Zatímco nižší detaily mohou existovat asymptomaticky po dlouhou dobu a mohou být detekovány pouze v případě, že se šíří do makulární oblasti. Dlouhodobé snížení zrakové ostrosti v důsledku poškození makulární oblasti ovlivňuje prognózu obnovy centrálního vidění.

Pacient může pozorovat snížení zrakové ostrosti, narušení tvaru a velikosti objektu, zpočátku zakřivení přímek (metamorphopsia), závažnosti, který závisí na rozsahu poškození makulární a sítnice paramakulyarnyh oddělení.

Vzhled tohoto příznaku je také možné po poranění hlavy nebo do oka, katarakta, cizí těleso, sklivce, vitrektomie, skléry těsnicí, fotodynamickou terapií, laserové fotokoagulace. V tomto ohledu, když dojde k metamorfóze, je nezbytné pečlivé vyšetření pacienta a sběr anamnézy.

Všechny výše uvedené příznaky jsou typické pro revmatogenní oddělení sítnice. Symptomatologie exsudativního oddělení je obvykle špatná, protože tento typ oddělení není spojen s retinálními cestami. Travní oddělení sítnice se také ve většině případů vyvíjí pomalu a asymptomaticky. Chyby zorného pole mohou postupně zvyšovat (zvyšovat) postupně nebo dokonce ani po celé měsíce nebo dokonce roky. Pouze pokud se účastní patologického procesu makuly, začíná pacient zaznamenat výrazný pokles vidění.

Nemoci zraku jsou nebezpečné kvůli jejich následkům, mezi nimiž je slepota. Proto je důležité, aby jim nezůstaly první příznaky. Jaké signály o oddělení sítnice? Jaké znamení jsou "první zvony" problému a jak s ním jednat?

Známky onemocnění

Počátečními signály onemocnění jsou často fotopsie, tj. Tzv. Jiskry a záblesky v očích. Výskyt takových příznaků je vysvětlen skutečností, že impulsy v sítnici jsou tvořeny při zasažení světla a když je tělo mechanicky postiženo. Aktivita zvenčí dráždí fotosenzitivní buňky. To vede k vzniku "jisker" v očích.

Také oddělení sítnice někdy doprovází vzhled plovoucích "vláken" nebo "bodů" v zorném poli. Příčinou tohoto jevu je ve většině případů zničení sklovitého těla oka.

Dalším projevem onemocnění je rozmazané vidění nebo Weissův kroužek. Indikuje nejen oddělení, ale také oddělení zadní hyaloidní membrány. Pokud se objeví černá plovoucí skvrna před očima člověka, může být vedle zvažované choroby také příznakem skleněného krvácení s prasknutím sítnice.

pacienti mohou často být viděn a ztráta jednotlivých částí obrazového pole pohledu, jinými slovy, je zde „závoj“ před očima, což indikuje peeling senzoru vrstvu sítnice a porušování vizuálního vnímání.

Je třeba poznamenat, že oddělení horní zóny sítnice postupuje intenzivněji než nižší. Po hromadí tekutina z fyzikálních zákonů jde dolů, otslaivaya nižších divizích, zatímco spodní oddělení je velmi dlouhá doba, aby se cítil, že je bez příznaků.

Někdy pacienti zaznamenávají pokles ostrosti zraku, stejně jako zkreslení velikosti, tvaru dotyčných subjektů. To se často děje po úrazu očí, hlavy, vitrektomie, odstranění katarakty nebo cizích těl, sklerální výplň, laserová koagulace. Proto je velmi důležité pečlivě vyšetřit pacienta a provést anamnézu při diagnostice.

Výše uvedené příznaky jsou ve většině případů charakterizovány reumatogenním oddělením sítnice. Co se týče jeho exsudativního vzhledu, symptomatologie je velmi vzácná.

Orgány celého organismu jsou vzájemně propojeny. Oka a vaskulární membrány oka jsou jediný celek, v případě začátku procesu jejich oddělení od sebe je oddělení sítnice nevratné. Oddělení symptomů sítnice je velmi odlišné, ale všechny z nich vedou k rychlému poklesu ostrosti vnímání vizuálního přístroje. Příznaky, které vyžadují léčbu, jsou rozděleny do několika fází.

Počáteční fáze

Fotopsie se často stávají prvním příznakem oddělení sítnice. Mezi ně patří vznikající:

Tyto symptomy se objevují v oblasti výhledu poměrně často a neočekávaně. Koordinace lidského hnutí se snižuje, výrazně snižuje vnímání jasnosti předmětů spadajících do oblasti výhledu osoby. Jejich vzhled je spojen se skutečností, že všechny impulsy, které se vyskytují v sítnici, se objevují nejen v případě přímého slunečního záření, ale i v případě mechanických efektů na něm. Vitreoretinální kontrakce zpřísňuje sítnici oka, čímž dráždí všechny světlocitlivé buňky a vede k vzniku takového jevu.

Plovoucí jeviště

Tato fáze se nazývá tak, protože osoba projevuje všechny příznaky oddělení sítnice ve formě plovoucích teček, nití, mouch a dalších prvků, které spadají do jeho zorného pole. Tyto příznaky však nevyžadují léčbu, a to přesto, že jsou zcela specifické. Tyto příznaky ještě neindikují, že svazek sítnice se začal oddělovat, možná začne počáteční fáze zničení sklivce. Snažit se léčit tyto příznaky s lidovými léky nestojí za to, je lepší konzultovat odborníka na vyšetření a poradenství.

Konečná fáze

Tato fáze odštěpení sítnice se projevuje opacity, tvorbou skvrn na duhovce. Weiss kruhu nebo rozmazané, která má zaoblený tvar, ukazuje nejen to, že oddělení začala, ale na zadní hyaloid membránové separace od upevnění na optickém disku. Léčba takového stupně oddělení sítnice je prostě nutná. Celkový stav procesu, když svazku, mohou být doprovázeny náhlé objevení černých skvrn, plovoucí skvrny, pavučiny v zorném poli. Tyto příznaky mohou naznačovat příčiny a známky trvání léčby oddělení sítnice, což bude vyžadovat operaci. V opačném případě bude svazek pokračovat, dokud nezpůsobí krvácení ve sklovině, léčba v tomto stavu je někdy jednoduše nemožná. Konečné stádium vývoje odchlípení sítnice očí čelit muž úplnou ztrátu zraku, jako krvácení je separace, mezera v cévách, díky kterým je sítnice naplněné krví a osoba přestane být.

Fallout zorného pole

Někdy si lidé sami uvědomují, že některé části zorného pole očí nevidí. Léčba nemůže být provedena, dokud nebudou zjištěny příčiny, symptomy, kterými si sítnice přestane vnímat světlo. Osoba, která může nezávisle určit místo, které přestalo vnímat životní prostředí, se na některých místech oka objevuje závoj, závoj, který zasahuje do vyšetřování objektů, které se nacházejí i v blízkosti. Léčba oddělení senzorické vrstvy sítnice vyžaduje použití specializovaného zařízení. Porucha očních procesů a jejich vnímání vedou k tomu, že oddělení sítnice se stane nezvratným procesem, který bude muset být ošetřen pouze špičkovými specialisty s použitím nejmodernějších zařízení. Pouze tímto způsobem můžete určit příčiny výskytu míst oddělení.

Oddělení vrstev oka začíná jeho lokalizací v opačném směru. Pokud člověk přestal vidět horní část pole výhledu, musíte začít léčit spodní část. Symptom se neobjeví, jestliže proces oddělení začíná v přední části rovníku pro oči. V závislosti na denní době mohou lidé, kteří mají progresivní oddělení, nezaznamenat přítomnost příznaků. Spontánní absorpce subretinální tekutiny, proces oddělování vrstvy se zpomaluje a osoba si myslí, že léčba nemusí být provedena, vše samo o sobě. Ale to je hrubá chyba, protože čím rychleji začnete léčit oddělení vrstev, tím větší je pravděpodobnost, že vidění nebude narušeno.

V některých situacích lidé zaznamenávají snížení závažnosti, vzhled zkreslených tvarů, velikosti, zakřivení přímých čar. Samo-detekce projevovaných příznaků naznačuje, že takové oddělení, jako je pamakulyarny a makulární, stále fungují a toto je hlášeno osobě.

Regmatogenní a exsudační oddělení

Rematogennoe svazek může být určena nezávisle na sobě, které člověk, pokud ví, že byl trauma, odstranění šedého zákalu, odstranění cizího tělesa, intravitreální injekce, vitrektomie, skléry náplň, laserové koagulace. Pečlivé vyšetření očním lékařem je nezbytná pro ty lidi, kteří byli těmito postupy, nebo akcí, jako je proces a metamorphopsia vyvíjí rychle.

Exudativní, obvykle není doprovázeno obrovským množstvím příznaků, protože trakce není spojena se sítnicí. Vývoj je asymptomatický, pomalý. Poruchy viditelného orgánu se mohou objevit po mnoha letech přítomnosti onemocnění. Ale v případě progrese může člověk ztratit zrak během několika hodin a nebude možné ji obnovit. Jediným správným řešením se sebemenším nepohodlí vizuálních orgánů je konzultace a vyšetření oftalmológa. Včasné odvolání specialistovi ušetří váš zrak po mnoho let.

Progrese

Oftalmologové v praxi zaznamenávají tuto tendenci, horní části očí postupují v procesu oddělení sítnice mnohem rychleji než nižší. V každém případě by léčba měla být provedena co nejdříve po nalezení prvních příznaků. Léčba může být účinná pouze tehdy, pokud je stupeň zanedbání obecného stavu zraku považován za normální nebo průměrný. S odkazem na specialisty o pomoc by měl člověk pochopit, že léčba je nezbytná pro jeho vizuální orgán a dokud nebude věnovat pozornost celkovému zdravotnímu stavu, nevidí lépe.

Vývoj nebo progrese onemocnění viditelných orgánů nastává velmi rychle, ale vše závisí na rozmanitosti nemoci. Pokud nepožádáte pomoc odborníků včas, můžete ztratit zrak vůbec. Oftalmologové říkají, že procento lidí, kteří jsou oslepeni svou vlastní nedbalostí ke stavu očního zdraví, neustále roste. Lidé by měli pochopit, že vizuální orgán nemůže být obnoven, pokud přestane normálně fungovat.

Progrese je fáze, kterou člověk a nakonec pacient nikdy nečeká. V případě této fáze je vnímání vnějšího světa omezeno na minimum, často končící slepotou. Pokud experimentujete s vaší vlastní vize, nestojí za to, je lepší pravidelně provádět preventivní vyšetření od oftalmologa a ujistěte se, že vize je v normálním stavu.

Váš názor v komentáři a "jako" jsou vždy vítány!

Pohled je jedním z nejkrásnějších darů přírody. Bylo by těžké žít bez něj. Mnozí z nás však berou tento dárek jako samozřejmost a ignorují zřejmé známky očních onemocnění, například příznaky oddělení sítnice, z nichž jeden je závoj před očima. A přesto tento stav může způsobit slepotu.

Rušení v "obrazu"

Síť našeho oka je velmi tenká vrstva nervové tkáně, která "pokrývá" vnitřní povrchy očí. Obraz je promítán rohovkou a objektivem a oční sítí je transformace tohoto obrazu na nervové impulzy, které přicházejí do mozku. Přijímá je, vytváří "obraz", který člověk vidí.

I když je sietnice bezpečně ukrytá uvnitř našich očí, není chráněna před různými poškozeními. Nejhorší ze svých onemocnění je odloučení, v důsledku čehož tkáně, které se odloupaly od vnitřního povrchu oka, nedostávají dostatečnou výživu a zahynou. A zatímco část sítnice zemře, mozek nedostává všechny impulsy a člověk má pocit, že má problémy se zrakem, které představují příznaky odloučení.

Příznaky oddělení sítnice jsou závoj před vašimi očima, jako oblak nebo závoj, stejně jako zářivé záblesky světla nebo jiskry. Takové optické účinky naznačují, že proces exfoliace tkání již začal, ale jsou stále naživu. Z odborníků proto potřebuje naléhavou pomoc. Podle statistik je asi 80% operací provedených během dvou týdnů po diagnóze onemocnění úspěšných, vizi je téměř úplně obnovitelná, některé ztráty jsou zpravidla nevýznamné. A po 14 dnech se šance na úplné obnovení sítnice oka snižují každý den v geometrickém postupu. Proto, pokud jsou příznaky oddělení sítnice ignorovány, můžete zcela zaslepit.

Navíc k obličejům a zábleskům před očima jsou vyznačeny následující znaky:

- náhlá ztráta bočního vidění;

- velké skvrny, opacity, pohybující se po celém obraze;

- problém se zaostřením obrazu.

Je třeba si uvědomit, že jakékoliv změny v "obrazu", které vidíme, by měly být příčinou odvolání na oftalmologa. Není možné vyléčit oddělení sítnice bez kvalifikované lékařské péče.

Příčiny oddělení sítnice

Vzhledem k tomu, že příčiny oddělení sítnice mohou působit ztenčení nebo dystrofie, sítnice, metabolické poruchy, středně závažný nebo vysoký stupeň myopie, stejně jako diabetes mellitus. Kromě toho mohou vznikat patologické stavy sítnice v důsledku poranění očí, hypertenze, onemocnění štítné žlázy a nadledvinek, revmatoidní artritidy a dalších onemocnění.

Stav retinální dystrofie je pozorován v následujících případech:

- Krátkozrakost. Toto onemocnění je spojeno se změnou tvaru oční bulvy, kvůli níž je sítnice, která ji pokrývá zevnitř, deformována a roztažena.

- Nedostatečná výživa tkání z krve. K tomu dochází při onemocněních kardiovaskulárního systému a vede k nedostatečnému průtoku krve do orgánů.

Na místě sítnice ztenčování mohou vznikat trhliny a praskliny, do které se vlévá do sklivce, což je gelovitá látka, která vyplňuje oka, nebo krev. Tyto tekutiny jsou schopny proniknout pod sítnici a zvednout ji. Tak dochází k oddělení sítnice.

Nikdo není imunní vůči této nemoci, proto je nutné pravidelně kontrolovat zrak. Počáteční stavy oddělení sítnice někdy nemají zjevné známky, proto je nutné konzultovat oční lékař jednou ročně. A lidé s diabetem, myopií a jinými výše uvedenými nemocemi by měli dělat to každých šest měsíců.

Léčba oddělení sítnice

Chcete-li se zbavit oddělení sítnice, používá se tzv. "Biologické svařování". Jedná se o bezbolestný postup, během něhož je laserový paprsek nasměrován na sítnici a "svařil" tkáně, které se odloupaly. Kapalina nahromaděná pod nimi se po operaci vyřeší.

"Biologické svařování" trvá 30-50 minut a provádí se v ambulantním prostředí. Včasná diagnóza a důkladné, ve které musí lékař určit nejen Expandovaný část sítnice, ale také způsobit únik trhliny, lze obnovit vidění o 98%.

Pamatujte, že oddělení sítnice je onemocnění, které končí bez zastavení. Pokud nebudete léčit včas, povede to k oslepnutí.

Další články

Zatím žádné komentáře!

Zdroj: http://vnormu.ru/otsloenie-setchatki-glaza-prichiny.html, http://vekzhivu.com/article/2736-priznaki-otsloiki-setchatki-glaza-diagnostika-metody-lecheniya, http: // zrenie100.com/bolezni-glaz-kak-lechit-metody-diagnostiki/simptomy-otslojki-setchatki.html

Vyvodit závěry

Pokud čtete tyto řádky, můžete se domnívat, že vy nebo vaše blízké máte nízké vidění.

Provedli jsme vyšetřování, zkoumali spoustu materiálů a nejdůležitější bylo zkontrolovat většinu technik obnovy vize. Verdikt je následující:

Různé cvičení pro oči, pokud jim byl dán malý výsledek, pak jakmile cvičení zastavily, vidění se zhoršilo.

Operace obnovují vidění, ale navzdory vysokým nákladům se o rok později začne znovu objevovat vize.

Různé vitaminové léky a doplňky stravy neposkytly absolutně žádný výsledek, jak se ukázalo, jsou to všechny marketingové triky lékárenských korporací.

Jediná droga, která dala významný
výsledek je Orlium.

V tuto chvíli je to jediná léčiva, která dokáže plně obnovit vizi o 100% BEZ OPERACE po dobu 2-4 týdnů! Zvláště rychlé působení přípravku Orlium se projevilo v počátečních fázích snižování zraku.

My jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví. A pro čtenáře našeho webu je nyní možné obdržet obal Orlyum ZDARMA!

Pozor prosím! Případy prodeje padělané drogy Orlium se staly častější. Při objednávání na oficiálních stránkách získáte od výrobce kvalitní výrobek. Navíc kupováním výše uvedených odkazů získáte záruku vrácení peněz (včetně přepravních nákladů), pokud lék nemá terapeutický účinek.