Hlavní typy barevné slepoty

Mezi různými očními chorobami zůstává barevná slepota jedním z nejběžnějších. Podobná patologie může nastat u lidí různého věku. V důsledku toho nejsou schopny rozlišit určité barvy. Z tohoto důvodu člověk není schopen vidět v přesné barvě některé předměty, což komplikuje život.

Definice choroby

Barevná slepota je patologický proces, který vede k porušení normálního vnímání určitých barev. Patologie zpravidla má geneticky určenou povahu, ale může se objevit na pozadí onemocnění sítnice, optického nervu.

Síťová struktura zraku je vrstva nervových buněk, která je schopna vnímat paprsky světla a pak posílá informace získané z optického nervu do mozku.

Toto onemocnění poprvé podrobně popsal John Dalton, který sám nerozlišoval barvy červeného spektra. Tento zrakový postižený zjistil až ve věku 26 let, který sloužil jako základ pro vytvoření malé publikace, ve které podrobně popsal příznaky poruchy. Pozoruhodně, jeho dva bratři ze tří a jeho sestra také měli odchylky v tomto barevném spektru. Po publikaci knihy v medicíně se pojem "barevná slepota", který popisuje tuto patologii nejen v rámci červené, ale také modré a zelené, byl dlouhodobě potvrzen.

Typy a klasifikace

Příčinou porušení barevného vnímání je odchylka v práci sítnice. Ve své centrální části, makuly, existují barevné citlivé receptory, které se nazývají kužele. Celkově existují tři typy kužely, které reagují na určité barevné spektrum. Normálně pracují koordinovaně a osoba plně rozlišuje všechny barvy a odstíny, jejich průnik. Pokud je některý z typů porušen, je pozorován jeden nebo druh barevného slepotu.

Rozlišujte úplnou a částečnou slepotu v určitém spektru. Například acyanopsia - úplná absence kužele buněk jsou zodpovědné za vnímání modři, tritanomaliya - dílčí nedostatek kuželů, když člověk vidí tlumené modré.

Na genetické úrovni, jestliže je nosič barvy slepoty, vede to k narušení výroby jednoho nebo více pigmentů citlivých na barvu. Ti, kteří vidí jen dvě barvy těchto tří, se nazývají dichromáty. Lidé s kompletní sadou kužele - trichromát.

Zpočátku klasifikujte podle typu akvizice choroby: vrozené a získané.

Vrozené

Tento druh barevné slepoty zpravidla postihuje obě oči, nemá tendenci k pokroku a je pozorován převážně u mužů, tk. je zděděna chromozomem X z matky na syna.

Tato forma barevné slepoty je nejčastější u mužů než u žen.

U žen je charakteristické dědictví daltonismu na otcovské lince od matky otce a jeho babičky.

Statistiky uvádějí, že frekvence projevů barevných slepot u žen je 0,4% a u mužů - 2 až 8%.

Vrozená barevná slepota je rozdělena na trichromasii a dichromasii:

 1. Trichromasie Je odchylka, při níž je zachováno fungování všech tří typů kuželů, ale výrazně se snižuje. S touto anomálií je rozpoznáno barevné rozpoznání, ale většinu odstínů nelze rozlišit.
 2. Dichromasie vyznačující se nepřítomností nebo ukončením fungování jednoho typu kužele.
 3. Achromasia (achromatopsie nebo monochromasie) je diagnostikován, když člověk zcela nerozlišuje všechny tři barevné spektrum. Jeho vizi jsou omezeny pouze černobílou barvou. Velmi vzácná odchylka je pozorována pouze u 0,2% případů.
Typy barevné slepoty

Dichromasie je rozdělena na protanopii, deuteropii a tritanopy.

 1. Deeranopie - neschopnost rozlišit barvy a odstíny zeleně.
 2. Tritanopie - neschopnost vidět barvy a odstíny modrého spektra.
 3. Protanopie - Absence vnímání barev a odstínů červeného spektra.

Také v lékařské praxi se vyskytuje termín "anomální trichomatismus". Toto jméno znamená snížení, ale ne absenci, vnímání určitého spektra barev, jak bylo popsáno výše, a rozlišit takové odchylky:

 1. protanomaly, založené na protanopii, porušení vnímání červené barvy;
 2. tritanomálie - modrá;
 3. deuteranomalia - zelená.

Může být získána abnormální trichomatóza.

Vrozená barevná slepota nereaguje na léčbu a život pacienta se týká pouze výběru povolání. Žádné specifické nemoci, tato patologie sama o sobě nepřitahuje, stejně jako nezpůsobilá zdravotní postižení. Jedinou výjimkou je monochromatický článek.

Příkladem barevné slepoty s monochromasií

V současné době probíhají studie v oblasti léčby barevné slepoty a dosud jediným způsobem, jak tuto anomálii napravit, je použití speciálních brýlí. Opět je však jejich činnost velmi obtížně popsána, protože barva slepá není schopna určit konkrétní barvu v závislosti na typu odchylky.

Získané

Tato forma barevné slepoty je charakterizována poškozením sítnice zraku nebo optického nervu. Nemoc je diagnostikována stejným způsobem u žen a mužů. Ovlivňuje vývoj získané barevné slepoty může poškodit sítnici ultrafialovým světlem, traumatem hlavy a užíváním léků. Pro získanou formu barevné slepoty jsou potíže při rozlišování mezi žlutou a modrou. Katarakta může také vést k rozvoji této patologie.

Získaná barevná slepota se rozděluje na:

 1. Xantopsy - odchylka, ve kterém člověk vidí svět v odstínech žluté. Patologie, převedou se na základě takových onemocnění, jako je žloutenka (depozice bilirubinu v tkáních oka kvůli silné žluté bělma), ateroskleróza, toxické léky, atd..
 2. Erytropie - charakteristický patologie pro lidi trpící onemocnění sítnice (retinoschisis, delaminace, degenerace), je-li svět znázorněno na červené odstíny v důsledku nadměrné množství červených krvinek v makulární povrchu.
 3. Trianotopia - často se vyskytuje u lidí trpících noční slepotou (hemeralopií). Kužele zodpovědné za modrou barvu jsou poškozené.

Tato forma onemocnění je v některých případech léčitelná úplným vyloučením příčiny jejího výskytu.

Diagnostické metody

Jedním z nejznámějších metod diagnostiky barevné slepoty jsou polychromatické stoly firmy Rabkin. Tabulky obsahují barevné kruhy se stejným jasem. Z kruhů jednoho odstínu jsou na obrázcích kresleny různé postavy a geometrické postavy. Podle počtu a barev čísel určených člověkem lze posoudit stupeň a formu barevné slepoty.

Můžete použít jednodušší tabulky Stilling, Justova a Ishihara. Byly získány výpočtem, nikoliv experimentálním. Lékaři používají metodu Holmgren. Podle něj je nutné rozebírat cívky barevnými vlněnými nitěmi ve třech hlavních barvách.

Video

Závěry

Barevná slepota je nebezpečné onemocnění, které člověku neumožňuje zcela rozlišit barvy. Z tohoto důvodu je jeho obvyklý rytmus života zlomený. Můžete léčit barevnou slepotu. Ale tady je třeba začít od stupně a typu patologického procesu. Existuje určitá forma onemocnění, která nereaguje na léčbu a vše, co pacientovi zůstane, je sladit se s diagnózou a přizpůsobit se novému životu.

Barva slepota

Před čtením článku doporučujeme předložit test na barevnou slepotu

Barevná slepota, známá také jako barevná slepota, je patologií zraku, vyznačující se sníženou schopností rozlišit barvy.

Ve světle lidského oka existují dva typy fotosenzitivních nervových buněk: pruty a kužely. Tyče jsou zodpovědné za vizuální soumrak, kužely jsou aktivní během denního světla a jsou odpovědné za rozdíl barev. Existují tři typy kužely: L kužele, citlivé na červenou, M kuželky citlivé na zelenou, kuželky S modré. Poruchy vnímání barev se objevují, když pigment jednoho nebo více druhů kužele zcela nebo částečně chybí nebo nefunguje.

Typy a příčiny

Barevná slepota může být vrozená (dědičná) nebo získaná.

Vrozená barevná slepota je způsobena přenosem chromozomu X, nejčastěji z mateřského nosiče genu na syna. Vzhledem k tomu, že ženy mají soubor chromozomů XX a zdravý chromozom je vždy dominantní, kompenzuje pacienta a žena se stává nosičem nemoci. U mužů jsou chromozomy kombinovány jako XY, proto se v přítomnosti patologického genu vždy stávají barvenými. Proto je počet mužů s barvami bezbarvých mužů (8%) mnohem vyšší než jejich počet u žen (0,4%).

Získaná barevná slepota může vzniknout v důsledku poškození optického nervu nebo sítnice. Rovněž nástup barevných slepot může být ovlivněn změnami souvisejícími s věkem, užíváním určitých léků a některých očních onemocnění. Takže katarakta způsobuje zakalení čočky, v důsledku čehož se zhoršuje citlivost fotoreceptorů na barvu. Pokud je optický nerv poškozen, dokonce i při normálním barevném vnímání kužele se zhoršuje přenos barevného vnímání. Vedení nervového impulsu ku kužím je narušeno mrtvicí, rakovinou, Parkinsonovou chorobou.

Klasifikace

Barevná slepota je klasifikována barvami, jejichž vnímání je narušeno. Existují následující typy této nemoci:

 • Achromasia - úplná neschopnost rozlišit barvy. U tohoto typu barevné slepoty je člověk schopen rozlišit pouze odstíny šedé. Achromasia je způsobena úplnou nepřítomností pigmentu ve všech typech kužely a je velmi vzácná.
 • Monochromasie - schopnost vnímat pouze jednu barvu. Obvykle je tento typ onemocnění doprovázen nystagmem a fotofobií.
 • Dichromasie - schopnost rozlišit mezi dvěma barvami. Rozdělena na:
  • protanopie - nedostatek vnímání červené barvy;
  • deuteranopie - neschopnost rozlišovat mezi zelenou;
  • tritanopie - porušení vnímání modrofialové části barevného spektra, doprovázené nedostatečným vizionem.

Trichromasie nazývá schopnost vnímat všechny tři základní barvy. Existuje normální a abnormální trichromasie.

Anomální trichromasie je kříž mezi dichromasií a trichromasií. S touto patologií není člověk schopen rozlišit odstíny primárních barev. Podobně dihromazii abnormální trihromazii protanomaliyu izolována a deuteranomalopia tritanomaliyu - oslabené vnímání respektive červené, zelené a modré barvy.

Symptomy barevné slepoty

V každém případě známky barevné slepoty jsou individuální, přesto existují určité společné rysy, na kterých lze identifikovat patologii:

 • problémy s rozdílem některých barev;
 • neschopnost rozlišit barvy obecně;
 • nystagmus;
 • nízká zraková ostrost.

Léčba barevné slepoty

Zakoupený formulář barevná slepota může být eliminována v závislosti na příčině onemocnění. Pokud jsou tedy problémy s barevným rozdílem výsledkem katarakty, operace k jejímu odstranění může zlepšit vizuální barvu. Pokud dojde k potížím s užíváním léků, můžete barvu zraku obnovit zastavením léčby.

Genetická barva slepota nereaguje na léčbu.

Lidé, kteří trpí mírnou formou barvosleposti - dihromiey - naučit se spojovat barvy s konkrétními předměty každodenního života jsou často schopni určit barvu, stejně jako lidé s normální barvy, ale jejich vnímání barev se liší od normálu.

Před několika lety byly zveřejněny úspěšné výsledky korekce barevné slepoty u opic s použitím metod genetického inženýrství. Podstatou metody je zavedení chybějících genů do sítnice. Takové experimenty však nebyly prováděny u člověka.

Existují také metody pro korekci barevné slepoty pomocí speciálních čoček. Nedávno byly představeny speciální brýle s čočkovými čočkami, které umožňují rozlišovat mezi zelenými a červenými barvami, což pomáhá zlepšit vizi lidí s jednou formou barevné slepoty.

Řízení dopravy a další omezení

Daltonics mají značné omezení: nesmějí provozovat užitková vozidla, nemohou si představit sebe jako námořníky, piloty, vojenský personál. Zástupci těchto profesí, stejně jako někteří jiní, jsou povinni pravidelně kontrolovat jejich zrak.

V Rusku, lidé s určitými formami barvosleposti mohou získat licence pro určité kategorie řidič, ale s poznámkou „bez práva na zaměstnání“, což znamená, že funkce pro správu provozu pouze pro osobní účely.

Barva slepota

19. prosince 2011

Barva slepota Je stav, který se u člověka vyvíjí kvůli nepřítomnosti retinálních buněk, které jsou citlivé na barvu nebo kvůli poruše jejich práce. Retina nazývaná vrstva nervů umístěná v zadní části oka. Tyto nervy jsou zodpovědné za přeměnu světla na nervové signály, které naopak posílají informace do mozku. Ti, kteří trpí barevnou slepotou, nesouhlasí s určitými barvami. To je pravidlo červená, modrá, zelená barvy nebo jejich různé kombinace. Nemocnice dostala své jméno po anglické studii Johna Daltona, který v roce 1794 popsal určitý typ barvy slepota, řízené jejich pocity. Koneckonců, Dalton sám nerozlišoval červenou barvu, podobná nemoc měla dva ze svých bratrů. Je pravda, že vědec si uvědomil, že barvu neviděl červeně, když už byl starý dvacet šest let.

Oko má zpravidla tři typy kuželové buňky (kuželové kužele). Nacházejí se v sítnici a jsou citlivé na světlo. Každý ze tří typů je citlivý na určitou barvu - červenou, modrou, zelenou. Proto člověk rozlišuje barvy, jeho kuželové buňky určují počet buněk tří pojmenovaných primárních barev. Není-li jeden nebo více těchto typů buněk nebo nefungují správně, pak osoba nevidí vůbec určitou barvu nebo ji odlišuje v upravené podobě.

V podstatě se kuževní buňky koncentrují ve středu sítnice, čímž poskytují jasné zbarvení. Tyto buňky jsou nejúčinnější v dobrém osvětlení, takže v tlumeném světle je barevná diskriminace značně omezena.

Barevná slepota se také nazývá "problém barevného vidění"Protože většina lidí, kteří jsou diagnostikováni s barevnou slepotou, ještě částečně rozlišují barevný gamut. Nicméně, mnoho lidí s barevnou slepotou nemůže vůbec rozlišit barvy.

Příčiny barevné slepoty

Problémy vidění, které jsou spojeny s vnímáním barvy, jsou většinou genetické, a proto mají člověka od narození. Současně problémy s zrakem jiné povahy způsobují stárnutí člověka, jeho onemocnění, trauma zraku a vedlejší účinky některých léků. Problémy dědičnosti týkající se definice barvy jsou častější než získané nemoci. Nejčastěji se objevují u muže.

Diagnostika barevné slepoty

Pro diagnostiku tohoto onemocnění se používají speciálně vyvinuté testy pro barevnou slepotu. K dnešnímu dni je nejznámějším testem pro barevnou slepotu pseudo-isochromatický deskový test. Podstata testu spočívá v tom, že je pacientovi nabídnuto podívat se na určitý počet bodů určitých barev a zvážit, které písmeno nebo číslo jsou zde uvedeny. Podle toho, jaké vzorky člověk vnímá nebo nevidí, není pro odborníka těžké zjistit, který typ problému s barevným viděním má pacient. Během testu se používá několik desek.

Pro ty, kteří mají mít problémy s barevným viděním, test barevnosti slepoty, který je založen na distribuci objektů podle barvy. Test zahrnuje rozdělení různých objektů vzhledem k jejich barvě nebo stínu. Pacienti, kteří trpí barevnou slepostí, nebudou schopni projít touto zkouškou správným rozložením všech barevných desek.

Symptomy barevné slepoty

Takové problémy přímo mění celkovou kvalitu lidského života. Nesprávné vnímání barev ovlivňuje nejen proces učení, čtení, ale také následně snižuje možnosti profesionální volby člověka. Při správném přístupu však děti i dospělí pacienti mohou kompenzovat vlastní neschopnost rozlišit určité barvy.

Během této doby se mohou projevit příznaky barevné slepoty. Takže různí lidé mohou vidět různé odstíny barev. Lidé s barevnou slepotou nerozlišují mezi červenou, zelenou a modrou barvou. Ti, kteří mají méně závažné problémy, mohou vidět modrou nebo žlutou barvu. U nejzávažnějších poruch barevného vidění nejsou lidé vůbec schopni rozlišovat barvy. Vidí svět jen v bílých a černých tónech, s různými odstíny šedé.

Problémy s vize dědičného charakteru jsou charakteristické současně pro obě oči. Současně se získané problémy této povahy mohou projevit pouze v jednom oku. Mohou také ovlivnit jedno oko silněji než druhé.

Zděděné patologie barevného vidění se v podstatě odehrávají již při narození a nakonec se vůbec nemění. Získané problémy se však mohou změnit nebo zhoršit po dlouhou dobu, s věkem nebo kvůli určité nemoci.

Druhy dědičné barevné slepoty

Nejběžnějšími problémy s vize dědičné povahy je patologie vidění, ve které člověk nerozlišuje nebo se výrazně liší od červené nebo zelené barvy. Podobné oční vady se vyskytují u přibližně 8% mužů a v podstatně méně - 1% - počtu žen. Je velmi vzácné, jak pro ženy, tak pro muže, kteří mají problém s barevným viděním, když pacient rozlišuje mezi modrými a žlutými odstíny přesně stejným způsobem.

Je všeobecně uznáváno rozlišování čtyř hlavních typů zděděných problémů barevného vidění:

Abnormální trichromasie Je nejrozšířenější patologií barevného vidění. To se vyskytuje u lidí, kteří mají tři typy kuželových kuželů, ale jeden typ kužele kužely chybí nebo chybí pigmenty pro vnímání barev. Ti, kteří trpí takovými poruchami, viz všechny barvy, ale některé z nich - zelená, červená a modrá - vidí v jiných barvách, než si lidé netrpí poruchou vnímání barev.

Dichromasie Je problém, který se projevuje v nepřítomnosti jednoho ze tří typů kuželových kuželů. Vzhledem k tomu, člověk vidí pouze dvě barvy ze tří hlavních. U většiny pacientů s dichromasií není problém při určování rozdílu mezi modrou a žlutou barvou. Nicméně, pro určení rozdílu mezi červenou a zelenou, takoví lidé jsou již mnohem obtížnější. Při diagnostice tohoto problému je důležité vzít v úvahu, že velmi málo pacientů s dichromací může rozlišovat mezi červenými a zelenými barvami, ale zaměňuje modrou a žlutou barvu. Tento typ onemocnění je považován za závažnější než abnormální trichromasie.

Modrá kuželová monochroma Je to patologie, ve které nejsou žádné dva kuželové kužele - červené a zelené. Tento typ onemocnění se projevuje výhradně u mužů. Lidé s touto patologií jsou špatně vidět na dálku a chlapci v mladém věku někdy prožívají nedobrovolné pohyby očí (tento jev se nazývá nystagmus). Z celého spektra barev se lidé s podobnou patologií odlišují pouze modrou barvou a jejími odstíny.

Achromatopsie - poslední, čtvrtý typ zděděných porušení barevného vidění. V tomto případě chybí člověk tři typy kužele kužele. S takovou patologií člověk vidí pouze odstíny černé, bílé a šedé barvy. U pacientů trpících tímto typem onemocnění jsou často diagnostikovány další oční choroby. Takže mají při čtení dost fuzzy vidění, nevidí se z dálky. K osvětlení je také vysoká citlivost. Takové porušení je nejčastějším typem problému s barvami, ale nejzávažnější ze všech typů. Další název tohoto onemocnění - monochromaie sítnicových tyčinek.

Prakticky všechny problémy barevného vidění přímo souvisejí s regulací výroby pigmentů v kuželových kuženech pomocí genů. Tyto geny, které jsou zodpovědné za lidské vnímání červené a zelené barvy, jsou umístěny v chromozomech X. Proto existují dva chromozomy X u žen a pouze jeden - u představitelů mužského pohlaví. Takže muž bude mít problém vnímání červené a zelené barvy, pokud je vadný gen v jeho chromozomu X. U žen může být podobný gen v kterémkoli ze dvou X chromozomů. To také způsobuje problémy s vnímáním barev, ale je to mnohem vzácnější. Také nositel takového genu má 50% šanci přenést gen na syny. Ale u takových ženských dcer se takové problémy s viděním mohou projevit jen tehdy, pokud zdědí defektní geny od obou rodičů. Samozřejmě, takový případ je méně pravděpodobné.

V těch rodinách, kde je dědičná předispozice k projevům barevných problémů se zrakem, se podobné patologické jevy mohou projevit i po několika generacích.

Geny, které jsou zodpovědné za pigment sítnicových kužely a za vnímání modré barvy, nejsou v chromozomu X, ale v non-sexuálním chromozomu, který mají lidé obou pohlaví. Proto se špatné vnímání modré barvy objevuje jak u mužů, tak u žen. Ale zároveň jsou tyto problémy barevného vidění poměrně vzácné.

Získaná barevná slepota

Příčinou získaných problémů s barevným viděním může být řada různých projevů. Takže podobná patologie může nastat s věkovými změnami, kdy člověk podstupuje ztmavnutí čočky. V důsledku tohoto procesu lidé sotva rozlišují mezi tmavě modrou, tmavě zelenou a tmavě šedou barvou. Stává se, že porušení vnímání barev je také patrné z důvodu vedlejších účinků některých léků. Tyto nemoci mohou být dočasné nebo trvalé. Řada očních onemocnění, která jsou častá u lidí v jakémkoli věku, může vyvolat projevy poruch barevného vidění. Takže vývoj takových problémů může vyvolat glaukom, katarakta, makulární degenerace, diabetická retinopatie. Obnovení kvality zraku je možné, pokud jsou výše uvedené nemoci řádně léčeny. Takové oči mohou také způsobit problémy, zejména sítnici. Získaná barevná slepota se stejnou frekvencí se vyskytuje u mužů a žen. U tohoto typu barevné slepoty lze pozorovat problémy v jednom oku, zatímco druhý může dobře rozlišit všechny barvy a odstíny.

Léčba barevné slepoty

Problémy s barevným viděním dědičné povahy se bohužel nedají opravit ani léčit. Současně jsou problémy léčeného typu v některých případech léčitelné. V tomto případě je však příčina onemocnění důležitá. Takže pokud problémy s vnímáním barev vznikají kvůli kataraktu, pak po jejím odstranění může být barevné vidění zcela vráceno do normálu.

U lidí s dědičnou barevnou barvou v lehké podobě se vyvíjí přetrvávající zvyk spojovat určitou barvu s předmětem s časem, a tak určit konkrétní barvu v každodenním životě. Dnes barvené žaluzie s některými formami onemocnění jsou nabízeny nosit speciální brýle k opravě barevného vnímání. Mohou však opravit vnímání pouze určitých odstínů.

Barevná slepota je překážkou pro učení a práci v některých oblastech. Takže barevné žaluzie nemohou být hasiči, strojáři, elektrikáři, piloti, lékaři atd. Také osoba s barevnou slepotou nemůže získat řidičský průkaz.

Barva slepota - typy, příčiny, diagnostika a léčba

Barva slepota (barevná slepota) je rysem zraku, který se projevuje neschopností rozlišit barvy nebo barevné odstíny. Termín se poprvé objevil v roce 1794 po publikaci práce Angličana Johna Daltona, ve kterém vědec popisoval rysy vnímání barev, založené na jeho osobní zkušenosti.

Druhy a příčiny onemocnění

Barevná slepota může být jak dědičná, tak získaná.

Dědičná barevná slepota

Barevná slepota je druh dědičnosti. Dědičností je barevná slepota přenášena X chromozomem. To ovlivňuje skutečnost, že barevná slepota je mnohem častější u mužů než u žen.

Pro projev barevné slepoty u člověka stačí jediný mateřský chromozom s barvoslepým genem. A žena bude barvitá, jenomže dostala gen z matky a babičky podél otcovské linie. Četnost projevů barevné slepoty u mužů je tedy 2-8% a u žen pouze 0,4%.

Zjistěte, co je diplopie, její příčiny, diagnostika a účinné metody léčby.

Co hrozí zničení sklivce, pokud se nejednáte o odborníky včas, přečtěte si zde.

Získaná barevná slepota

Získaná barevná slepota se může objevit kvůli poškození sítnice oka nebo zrakového nervu a setká se se stejnou frekvencí u mužské a ženské populace.

Mezi důvody, které k ní vedou, můžeme rozlišit poškození sítnice ultrafialovým světlem, diabetickou makulární degeneraci, trauma hlavy a důsledky užívání určitých léků.

Pro získanou barevnou slepotu je zpravidla potíže rozlišovat mezi žlutou a modrou.

Klasifikace a příznaky

Existuje klinická klasifikace barevné slepoty v barvách, jejichž vnímání je narušeno.

V lidské sítnici existují barevné citlivé receptory - kužely a tyčinky, které obsahují několik typů bílkovinných pigmentů. Tyčinky jsou odpovědné za černobílé vidění, kužele - pro vnímání barev.

Fyziologicky se barevná slepota projevuje redukcí nebo nepřítomností jednoho nebo více pigmentů v kuželi. Na základě toho můžeme rozlišovat několik typů barevných slepot:

Achromasia (achromatopsie) - nedostatek barevného vidění. Muž rozlišuje pouze odstíny šedé. Zřídka se vyskytuje z důvodu úplné absence pigmentu ve všech kužely.

Monochromasie - osoba vnímá pouze jednu barvu. Nemoc je zpravidla provázena fotofobií a nystagmem.

Dichromasie - schopnost vidět dvě barvy. Na druhou stranu se rozdělí na:

 • protanopie (protos, gr - první, v tomto případě ve vztahu k umístění v barevném spektru) - barevná slepota v oblasti červené barvy. Tento typ dichromasie se vyskytuje nejčastěji.
 • deuteranopie (deuteros, gr. - druhá), ve které neexistuje vnímání zelené barvy.
 • tritanopium (tritosa, gr. - třetí). Porušení vnímání modrofialové části spektra, člověk vnímá pouze odstíny červené a zelené, navíc v případě tritanopie není vidět za soumraku v důsledku nesprávného provozu tyčí.

Trichromasie - vnímání všech tří primárních barev. To může být normální, což znamená nedostatek barevného slepotu a anomálie.

Abnormální trihromaziya probíhá mezi normálním a trihromaziey dihromaziey. Pokud dichromate nevidí žádný rozdíl mezi těmito dvěma barvami, že anomální dvojchroman potíže nejsou s květinami, ale s jejich odstíny - v závislosti na množství pigmentu použitého v kuželů.

Abnormální dihromazii podobné dihromazii rozlišovat protanomaliyu, deuteranomalopia a tritanomaliyu - oslabení vnímání červené, zelené a modré barvy.

V některých případech je neschopnost rozlišovat některé odstíny kompenzovat nárůstem vidění ve vnímání ostatních. Lidé, kteří mají potíže s odlišení červených odstínů od zelených, mohou vidět velké množství odstínů khaki, které jsou pro většinu nepřístupné.

Diagnostika barevné slepoty

Pigmentové metody.
Nejslavnější pigmentovaná metoda diagnostiky barevné slepoty - pomocí polychromatických stolů EBRabkin - byla úspěšně aplikována od poloviny minulého století až do současnosti.

Stoly jsou plné barevných kruhů stejného jasu. Z kruhů jednoho stínu jsou na obrázcích kresleny různé postavy a geometrické postavy. Podle čísla a barvy čísel určených pacientem můžete určit stupeň a typ barevné slepoty.

Používá se jako jednoduché tabulky Stilling, Ishihara, Yustovoy (nejprve získány výpočtem místo experimentálních výběru barev), metoda (Holmgren se navrhuje zpracovat přaden vlněných přízí barevných ve třech základních barev), ciliární metoda lampy.

Vše o léčbě dacryocystitidy, stejně jako její příčiny, příznaky a diagnóza.

Pokud se používá skleroplastika a jak je efektivní, můžete se z této publikace dozvědět.

Jak nebezpečné zánět očního víčka a jaké jsou jeho léčby, navštivte tuto adresu: https://viewangle.net/bol/blefarit/blefarit-simptomy-vidy-lechenie.html

Spektrální metody.
Podobné studie naznačují použití speciálních nástrojů, takže se používají mnohem méně často. Jedná se o přístroje Girenberg a Ebnei, spektroanamaloskop Rabkin, Nagelova anomaloskopa a další.

Léčba barevné slepoty

V současné době neexistují žádné způsoby, jak zacházet s dědičnou barevnou slepotou.

Někdy se pokoušíme opravit vnímání barev výběrem speciálních čoček, ale je to kontroverzní metoda, která ne vždy vede k hmatatelným výsledkům.

Získaná barevná slepota, v některých případech, je léčen odstranění příčiny to znamenalo - přerušení medikace to způsobilo, nebo funkčně - šedý zákal a některé onemocnění sítnice.

Studie genetického inženýrství o zavedení chybějících genů do retinálních buněk. Postup je ve fázi laboratorních testů.

Barva slepota (achromatopsia)

Barevná slepota (nebo achromatopsie nebo barevná slepota) je jednou z modifikací poruchy nebo zvláštním rysem barevného vidění, který se nachází u lidí a zvířat. Charakteristickým znakem této nemoci je neschopnost rozlišit určité barvy (hlavně červenou a zelenou) nebo všechny (zcela vzácné).

Toto onemocnění má často dědičný faktor původu a vývoje než získaný. Je dědičně převeden na následující potomky nebo v jedné generaci.

Daltonismus postihuje více mužů než žen.

Nemoc byla pojmenována podle vědce Johna Daltona, který v roce 1794 poprvé popsal tento typ onemocnění na základě sebe-pocitů.

Osoba bez zdravotních problémů vnímá celé barevné spektrum pomocí světelných kuželů, které obsahují světlocitlivé proteinové pigmenty, které jsou zodpovědné za vnímání barev (modré, červené a zelené barvy). Osoba trpící barevnou slepostí má jeden nebo více bílkovinných pigmentů poškozených nebo zcela chybějících. To naopak vede k abnormálnímu vnímání barev - ztrácí schopnost vnímat a určit některé odstíny barev.

Zdravá osoba vnímá barvy vzhledem ke stupni jejich jasu a barevnosti - v závislosti na tom, zda jsou teplé nebo studené.

Achromatopsie je rozdělena do tří hlavních typů:

 • deuteranopie - poškození vnímání zelené části barevného spektra;
 • protanopie - poškození vnímání červené části barevného spektra;
 • Tritanopie - poškození vnímání fialové části barevného spektra (velmi vzácné).

Příčiny barevné slepoty

Dědičný přenos barevné slepoty nastane, když se přenese z matky Daletonichki k jejímu synovi. Převedení z otcovy barvy na dceru - velmi vzácný jev.

Tato patologie je způsobena obsahem genu recidivující barvy slepoty u ženského chromozomu X. Současně chromozom Y člověka vůbec nemá takový gen a proto nemůže určit vnímání barev.

Navzdory obsahu genu slepé barvy v DNA ženy, to neovlivňuje jeho citlivost na světlo. Muž, který zdědila tento gen od matky, je však pravděpodobnější, že se stane barevně slepý (jeden k jednomu).

Důvody získané barevné slepoty mohou být:

 • různé nemoci a léze zrakového nervu;
 • různé nemoci sítnice oka;
 • různé poruchy funkce centrálního nervového systému;
 • katarakta oka (nebo obou očí);
 • chemické otravy těla.

Symptomy barevné slepoty

Obrázek symptomů při kolorektálním onemocnění je individuální pro každého jednotlivého pacienta.

Existují však obecné příznaky barevné slepoty:

 • nedostatek vnímání červené a zelené barvy;
 • nedostatek vnímání modré a zelené barvy;
 • černobílé (dichromatické) vnímání světa kolem;
 • zkažené a podhodnocené zrakové ostrosti;
 • nystagmus - výskyt nedobrovolného opětovného použití očí.

Diagnostika barevné slepoty

Pokud se vyskytnou problémy s viděním nebo nepohodlí, měli byste se poradit s oftalmologem. Lékař bude kontrolovat barevnou slepotu předáním odborných testů, které určují schopnost každého člověka cítit a reagovat na celou škálu barev.

Chcete-li zkontrolovat barevnou slepotu, provádí se dva hlavní barevné testy:

 • test Ishihara. Zaměřuje se na zjišťování zrakových vad a posouzení stupně vývoje barevné slepoty. Test je tabulka s barevnými barvami - skvrny různých barevných odstínů. Test na 24 tabulek je zkrácená verze a je určen pro pracovní agentury, zdravotnické pracovníky, zaměstnance obecních institucí a profesí, v nichž je vysokou úrovní vize rozhodujícím ukazatelem efektivity. Plná verze testu je určena pouze oftalmologům, aby zjistila stupeň barevné slepoty;
 • test Rabkin. Skládá se ze 27 stolů, z nichž každá je tvořena malými kruhy a body na nich (body mají jiný odstín stejné barvy). Všechny body dohromady tvoří určitou číslici nebo číslo. Člověk trpící barevnou slepotou není schopen rozpoznat postavu, na rozdíl od osoby se zdravým zrakem.

Léčba barevné slepoty

Dnes v medicíně neexistují žádné metody léčby recesivní barvené slepoty, která je spojena s genetickou predispozicí tohoto typu onemocnění - s genetickým faktorem.

Získaná barevná slepota je léčitelná, ale nemůže zaručit úplné obnovení vnímání barevného spektra.

Metody pro korekci barevné slepoty zahrnují:

 • účelem nosit brýle, které blokují pronikání jasného světla, což pacientovi umožňuje lépe rozpoznat barvy;
 • účel nosení brýlí a kontaktních čoček, které přispívají ke zlepšení vnímání barevného spektra, což vizuálně neporušuje okolní objekty.

Barva slepota (achromatopsia)

Barva slepota (nebo barevná slepota) je jednou z odrůd poruchy barevného vidění u lidí a zvířat, která se vyznačuje necitlivostí na určité barvy (ve vzácných případech všem). Muži jsou převážně slepí (asi 10%) a ženy prakticky nejsou vystaveny (méně než 1%). Barevná slepota je nejčastěji vrozená, je přenášena dědičností na novou generaci nebo generaci. Případy získané barevné slepoty jsou méně časté.

Zdravý člověk vidí celé spektrum barev díky fotosenzitivním kužům obsahujícím fotosenzitivní bílkoviny, které jsou odpovědné za vnímání barev (červená, modrá, zelená). Při barevném zabarvení chybí nebo je poškozen jeden nebo více proteinových pigmentů. V tomto případě má člověk abnormální vnímání barev - nevníma jisté odstíny. Barevné vnímání je podle stupně jasu, barva-slepý určuje barvy tím, že patří k teplým nebo studeným tónům.

Nejběžnější je rozdělení barevnosti slepoty na 3 typy:

 • deuteranopie - narušené vnímání zeleného segmentu spektra;
 • protanopie - narušené vnímání červeného segmentu spektra;
 • tritanopie - vzácná barevná slepota, která se vyznačuje porušením vnímání fialového segmentu spektra.

Příčiny

Dědičnost barevné slepoty téměř ve všech případech nastává od matky k synovi, velmi zřídka barvoslepý otec může přenést neschopnost dcery vnímat určité barvy. K tomu dochází, pouze pokud matka má tuto schopnost. To je způsobeno skutečností, že ženský chromozom X obsahuje recesivní gen (který se nevyvíjí), který je zodpovědný za barevnou slepotu. Zároveň mužský chromozom Y neobsahuje vůbec žádný gen, a proto neurčuje vnímání barev.

Přes skutečnost, že gen zbarvené slepoty je obsažen v DNA ženy, nemá vliv na jeho schopnost vnímat barvy žádným způsobem. Muž, který obdržel tento gen od své matky, má pravděpodobnost, že bude barevně slepý 1: 1.

Může být také získána barevná slepota u dětí a dospělých. Důvody pro jeho vývoj mohou být:

 • onemocnění optického nervu;
 • onemocnění sítnice;
 • poruchy centrální nervové soustavy;
 • katarakta;
 • chemické látky vstupující do těla.

Symptomy

Symptomy barevné slepoty jsou v každém případě individuální, avšak celkový klinický obraz tohoto jevu zahrnuje tyto příznaky:

 • neviditelnost zelené a červené barvy;
 • neviditelnost zelené a modré barvy;
 • dichromatické (černé a bílé) vnímání okolního světa;
 • nízká zraková ostrost;
 • nystagmus (nedobrovolné uzavření více očí).

Diagnostikaa

Zkouška na barevnou slepotu má předložit speciální testy, které určují schopnost osoby reagovat na celou škálu barev.

Test Ishihara odhaluje zrakové vady a umožňuje vám přesně posoudit úroveň barevné slepoty. Jedná se o stůl s barevnými skvrnami různých barevných odstínů. Zkrácený test pro 24 tabulek je určen zdravotnickým pracovníkům, agenturám zaměstnanosti, obecním institucím a zaměstnancům v těch oblastech, kde je vysoká úroveň vize jedním z výkonnostních kritérií, například práce pilota nebo řidiče. Kompletní test je určen výhradně oftalmologům ke stanovení stupně barevné slepoty.

Test Rubkinovy ​​slepoty je polychromatický test, který se skládá ze 27 tabulek. Každá tabulka je vytvořena z malých kruhů a bodů různých odstínů stejné barvy, spolu tvoří určitou postavu (číslo, symbol). Daltonik toto číslo neuvidí, ale člověk s normálním vnímáním barev okamžitě zjistí.

Léčba

Dnes ve světové lékařské praxi není barevná slepota recesivní. To je způsobeno genetickou příčinou vzniku barevné slepoty.

Léčba získání barvené slepoty je možná, ale nezaručuje úplné obnovení vnímání barev. Existují takové metody korekce barevné slepoty:

 • brýle, zablokování jasného světla - umožní vám lépe rozlišit barvy;
 • malované brýle, kontaktní čočky - zlepšují vnímání barev, zatímco vizuálně deformují objekty.

Na léčbu onemocnění byly nalezeny 3 lékaři: Barva slepota (Achromatopsia)

Co je achromatopsie a jak ji bojovat?

Existuje velké množství onemocnění orgánů zraku, jak získaných, tak vrozených. Jednou z nich je achromatopsie. Je třeba podrobněji porozumět definici achromatopsie, jaké to je a jak pomoci člověku, který trpí touto patologií.

Definice nemoci a její příčiny

Achromatopsie (achromasie) je patologie organismu vidění, převážně dědičné povahy. Charakterizováno narušením vnímání barev.

Typ dědičnosti - autosomální recesivní. Tedy. nemoc je zděděná, není spojená s pohlavím a není projevována v každé generaci.

Mnoho generací může být jednoduše nosičem onemocnění, dokud se nesplní dva nosiče genetické patologie. Ale pravděpodobnost výskytu onemocnění u dítěte je 25%.

Podstata patologie spočívá ve skutečnosti, že člověk vidí celou okolní realitu v černé a bílé. Pro vnímání barev se setkají s kužely, které se nacházejí na sítnici. V důsledku genetické mutace se funkce nevykonává.

V závislosti na počtu funkcí kužele se rozlišují:

 • trichromatasia - dochází k zachování funkcí kužele;
 • dichromatasie - ztrácí se jedna z funkcí: tritanopie (neschopnost absorbovat modrou barvu), protanopii (červená), deuteranopie (zelená);
 • monochromasie - všechny funkce jsou ztraceny. Práce jen tyče, které jsou zodpovědné za černobílé vidění.

Patologie kužele zahrnují barevnou slepotu - onemocnění, při které člověk ztratí schopnost rozlišit zelenou, červenou. Má dědičný charakter, ale je spojena s chromozómem X. Zbarvení většinou postihuje muže.

Achromatopsie (achromasie) je onemocnění, když pacient vidí okolní realitu v černé a bílé.

Existují případy získané achromatopsie. Objevuje se při lézích centrální části sítnice, poškození optického nervu jako komplikace glaukomu.

Klinický obraz

Dědičná forma monochromatického onemocnění se projevuje v raném dětství. Je zjištěno přibližně ve věku jednoho roku, pokud dobrovolník provede zkoušku. V opačném případě se dítě sám začne stěžovat na svou vizi nebo změny, oznámí to rodiče. Lékař vám říká, co je achromatopsie, vysvětluje pacientovi, jak se chovat, aby si zvykl na tento stav.

Existuje několik hlavních příznaků onemocnění:

 1. Významné snížení zrakové ostrosti.
 2. Fotofobie (fotofobie) - pacienti se snaží neustále chodit do slunečních brýlí, a to i ve tmě.
 3. Porušení vnímání barev - pacient nevidí rozdíl v modré, červené, zelené. Všechno se zdá šedé, černé a bílé.
 4. Jako komplikace se může vyvinout strabismus.

Diagnostika

Hlavní diagnostickou metodou je test Rubkin. Skládá se z použití speciálních stolů, které zobrazují obrázky a obrazy skládající se z malých kruhů různých barev.

Rubkinův test je hlavní diagnostickou metodou achromatopsie.

Léčba patologie

I přes dlouhou studii této choroby specifické metody nebyla dosud nalezena léčba.

Existují rozdíly v léčbě získaných a vrozených forem. V prvním případě jsou akce zaměřeny na odstranění příčiny patologie.

Používají se body ke snížení fotofobie. Aplikujte kapky s vitamíny skupiny B, E, A a také s vazokonstrikčními kapkami.

Dědičná patologie často postupuje, stav se zhoršuje, zraková ostrost klesá, stav pacienta se zhoršuje.

Stejně jako barevná slepota je achromatopsie častější u mužů, přibližně 8% (u žen pouze u 1,5% případů).

Co nelze udělat?

Lidé trpící monochromií nesmějí řídit veřejnou dopravu. Je povoleno řídit osobní vozidla při použití speciálních neodymových skel.

Je zakázáno pracovat ve firmách, kde je důležité rozlišit barvy.

Znalost achromatopsie (co to je, jak vznikne) není nadbytečné. Toto onemocnění se nemusí objevit v každé generaci. Stojí za to, že před tím, než budete mít děti, byste měli navštívit lékařskou genetickou konzultaci, abyste vyloučili přítomnost této genové mutace od sebe nebo od vašeho partnera.

Barva slepota (achromatopsia)

Barva slepota (nebo barevná slepota) je jednou z odrůd poruchy barevného vidění u lidí a zvířat, která se vyznačuje necitlivostí na určité barvy (ve vzácných případech všem). Muži jsou převážně slepí (asi 10%) a ženy prakticky nejsou vystaveny (méně než 1%). Barevná slepota je nejčastěji vrozená, je přenášena dědičností na novou generaci nebo generaci. Případy získané barevné slepoty jsou méně časté.

Zdravý člověk vidí celé spektrum barev díky fotosenzitivním kužům obsahujícím fotosenzitivní bílkoviny, které jsou odpovědné za vnímání barev (červená, modrá, zelená). Při barevném zabarvení chybí nebo je poškozen jeden nebo více proteinových pigmentů. V tomto případě má člověk abnormální vnímání barev - nevníma jisté odstíny. Barevné vnímání je podle stupně jasu, barva-slepý určuje barvy tím, že patří k teplým nebo studeným tónům.

Nejběžnější je rozdělení barevnosti slepoty na 3 typy:

 • deuteranopie - narušené vnímání zeleného segmentu spektra;
 • protanopie - narušené vnímání červeného segmentu spektra;
 • tritanopie - vzácná barevná slepota, která se vyznačuje porušením vnímání fialového segmentu spektra.

Příčiny

Dědičnost barevné slepoty téměř ve všech případech nastává od matky k synovi, velmi zřídka barvoslepý otec může přenést neschopnost dcery vnímat určité barvy. K tomu dochází, pouze pokud matka má tuto schopnost. To je způsobeno skutečností, že ženský chromozom X obsahuje recesivní gen (který se nevyvíjí), který je zodpovědný za barevnou slepotu. Zároveň mužský chromozom Y neobsahuje vůbec žádný gen, a proto neurčuje vnímání barev.

Přes skutečnost, že gen zbarvené slepoty je obsažen v DNA ženy, nemá vliv na jeho schopnost vnímat barvy žádným způsobem. Muž, který obdržel tento gen od své matky, má pravděpodobnost, že bude barevně slepý 1: 1.

Může být také získána barevná slepota u dětí a dospělých. Důvody pro jeho vývoj mohou být:

 • onemocnění optického nervu;
 • onemocnění sítnice;
 • poruchy centrální nervové soustavy;
 • katarakta;
 • chemické látky vstupující do těla.

Symptomy

Symptomy barevné slepoty jsou v každém případě individuální, avšak celkový klinický obraz tohoto jevu zahrnuje tyto příznaky:

 • neviditelnost zelené a červené barvy;
 • neviditelnost zelené a modré barvy;
 • dichromatické (černé a bílé) vnímání okolního světa;
 • nízká zraková ostrost;
 • nystagmus (nedobrovolné uzavření více očí).

Diagnostikaa

Zkouška na barevnou slepotu má předložit speciální testy, které určují schopnost osoby reagovat na celou škálu barev.

Test Ishihara odhaluje zrakové vady a umožňuje vám přesně posoudit úroveň barevné slepoty. Jedná se o stůl s barevnými skvrnami různých barevných odstínů. Zkrácený test pro 24 tabulek je určen zdravotnickým pracovníkům, agenturám zaměstnanosti, obecním institucím a zaměstnancům v těch oblastech, kde je vysoká úroveň vize jedním z výkonnostních kritérií, například práce pilota nebo řidiče. Kompletní test je určen výhradně oftalmologům ke stanovení stupně barevné slepoty.

Test Rubkinovy ​​slepoty je polychromatický test, který se skládá ze 27 tabulek. Každá tabulka je vytvořena z malých kruhů a bodů různých odstínů stejné barvy, spolu tvoří určitou postavu (číslo, symbol). Daltonik toto číslo neuvidí, ale člověk s normálním vnímáním barev okamžitě zjistí.

Léčba

Dnes ve světové lékařské praxi není barevná slepota recesivní. To je způsobeno genetickou příčinou vzniku barevné slepoty.

Léčba získání barvené slepoty je možná, ale nezaručuje úplné obnovení vnímání barev. Existují takové metody korekce barevné slepoty:

 • brýle, zablokování jasného světla - umožní vám lépe rozlišit barvy;
 • malované brýle, kontaktní čočky - zlepšují vnímání barev, zatímco vizuálně deformují objekty.

Barva slepota

Barevná slepota je narušená schopnost adekvátně vnímat určité barvy, které jsou dědičné povahy nebo způsobené onemocněními sítnice nebo optického nervu. Retina je vrstva nervových buněk, která má schopnost vnímat světlo a přenášet další informace získané z optického nervu do mozku. Poprvé barevná slepota popisovala John Dalton v roce 1794, který sám trpěl částečnou barevnou slepotou a nerozlišoval červenou barvu (jako jeho dva bratři). Podle statistických údajů je barevná slepota pozorována u 0,5% žen a 8% mužů. S daltonismem člověk ztratil schopnost rozlišovat mezi zelenou, modrou a červenou (někdy i několikrát). Na sítnici jsou tři odrůdy vnímání určité (modré, zelené, červené) barvy kuželovitých buněk. V případě porušení aktivity nebo úplné absence kónických buněk určitého typu oko člověka ztratí schopnost přesně rozlišit barvu, za kterou jsou zodpovědní. Největší hustota kuželovitých buněk je pozorována v centrální části sítnice, čímž je dosaženo jasného barevného vidění

Barva slepota - příčiny vývoje

Ve většině zaznamenaných případů příčiny vzniku barevné slepoty zahrnují genetické faktory (vrozená barevná slepota), protože porušení barevného vnímání bylo pozorováno od okamžiku narození. Mnohem častější je získaná barevná slepota, ke které dochází v důsledku přírodních procesů stárnutí, onemocnění zrakových nervů, zranění očí a dalších příčin. Problém barevného vidění je u mužů nejběžnější

Barevná slepota - příznaky a příznaky

Barevná slepota přímo ovlivňuje kvalitu lidského života. Barevný problém vidění ovlivňuje nejen procesy čtení a učení, ale v budoucnu výrazně zužuje možnosti profesionálního výběru. Navzdory tomu jsou dospělí pacienti i děti schopni kompenzovat neschopnost rozlišit určité barvy.

Symptomy barevné slepoty v průběhu času se mohou měnit a různí lidé mohou vidět zcela odlišné odstíny barev. Ve většině případů lidé s barevnou slepotou nerozlišují mezi modrou, zelenou a červenou barvou. S méně závažnými problémy může člověk vidět žlutou nebo modrou barvu. Ale v případě nejzávažnějších poruch barevného vidění lidé nedokáží rozlišit barvy vůbec a okolní svět, které vidí v černobílých tónech s různými odstíny odvozenými od šedé.

V případě dědičné povahy barevné slepoty jsou současně pozorovány problémy s viděním pro obě oči. V případě získané povahy poruchy jsou problémy pozorovány pouze v jednom oku. Existují případy, kdy jedno oko je ovlivněno více než druhé. Dědičná patologie barevného vidění jsou nejčastěji pozorovány při narození a nemění se s časem v průběhu času. Získané patologie naopak mohou být zhoršeny nebo měněny po dostatečně dlouhou dobu v důsledku změn souvisejících s věkem nebo přítomnosti určitých onemocnění u osoby

Druhy dědičné barevné slepoty

Existují čtyři hlavní typy barevné slepoty:

→ Dichromasie. Tento problém se projevuje v úplné absenci některého ze tří typů nábojů kužele. Nejčastěji se u pacientů trpících dichromasií bez problémů zjišťují rozdíly mezi žlutými a modrými květy, ale pro určení rozdílu mezi zelenou a červenou je pro tyto lidi obtížnější

→ Abnormální trichromasie. Tato podmínka je nejčastější patologií barevného vidění. To je pozorováno u lidí, kteří mají všechny tři typy kuželovitých skořápek, z nichž jedna má nedostatek pigmentů pro vnímání barev. Ti, kteří trpí abnormální trichromasií, vidí všechny barvy, jen málo (modrá, červená, zelená) vidí v zcela odlišných odstínech než ti, kteří netrpí nerovnováhou barev

→ Modrá kuželová monochroma. S touto patologií tří možných chybějí dva kuželové kužele - zelené a červené. Tento typ onemocnění se vyskytuje výhradně u mužů. Ze všech rozmanitých barevných spektrů mohou lidé s modrou konskou monochromií rozlišovat pouze modrou barvu + její odstíny. Lidé s touto patologií nemohou vidět dostatečně dobře. Malí kluci mohou mít nystagmus (nedobrovolné pohyby očí)

→ Achromatopsie (monochromaie tyčinky sítnice). U tohoto typu porušení barevného vidění u lidí chybí všechny tři typy kuželovitých kuželů. Přítomnost této patologie umožňuje osobě vidět pouze odstíny šedé, bílé a černé barvy. U pacientů s tímto typem onemocnění se často objevují jiné oční choroby, nevidí se dobře na dálku, při čtení mají dost fuzzy vidění, je vysoká citlivost na světlo. Přestože toto porušení je vzácné, je to nejzávažnější ze všech

Získaná barevná slepota

Důvody získané barevné slepoty zahrnují řadu různých projevů. Jedním z důvodů vzniku této patologie jsou změny spojené s věkem, při nichž dochází k krystalizaci čočky. Z tohoto procesu lidé velmi špatně rozlišují mezi tmavě šedou, tmavě zelené a tmavě modré barvy. Někdy může být vnímání barvy narušeno účinkem vedlejších účinků některých léků. Taková porušení mohou být trvalá nebo dočasná. Kromě toho může barevná slepota vyvolat oční onemocnění jako je diabetická retinopatie, makulární degenerace, katarakta, glaukom. Obnova kvality vizuálních funkcí je možná s povinnou podmínkou včasné kvalitativní léčby výše uvedených chorob. Získaná barevná slepota se může vyvinout kvůli všem možným zraněním a zranění očí (zejména sítnice)

Barevná slepota - léčba

V případě dědičnosti problému barevného vidění, léčby nebo korekce se moderní medicína ještě nevyvinula, ale některé problémy získaného typu léčby jsou přístupné a v tomto případě je velmi důležitá příčina vzniku tohoto onemocnění. Například, jestliže kvůli kataraktu došlo k problémům s barevným vnímáním, po jeho odstranění se barevná vidění často vrátí k normálu. Lidé s lehkými formami barevné slepoty nakonec rozvinou silný zvyk spojovat určitou barvu s objektem. U některých forem barevné slepoty jsou pro opravu barevného vnímání lidé přiděleni k tomu, aby nosili speciální brýle (jen některé odstíny mohou opravit)

Pro důvěru v přiměřené vnímání barev doporučujeme projít testem pro barevnou slepotu